Aktuality

PROJEKT FIF UK ZÍSKAL PODPORU Z PROGRAMU ERASMUS+12. 07. 2017

Tím riešiteľov z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK uspel v rámci výzvy programu Erasmus+ s projektom týkajúcim sa tlmočenia ako...

NOVÝ ŠPIČKOVÝ VEDECKÝ TÍM NA FIF UK12. 07. 2017

Akreditačná komisia zverejnila výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, medzi ktoré zaradila...

VEDCI Z FIF UK BUDÚ SKÚMAŤ KORENE EUROSKEPTICIZMU, ZÍSKALI...06. 07. 2017

Katedra politológie FiF UK získala podporu z programu Európa pre občanov v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti.

Výročná prémia Literárneho fondu pre Jána Zambora04. 07. 2017

Monografiu profesora Jána Zambora z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK o básnikovi Ivanovi Kraskovi ocenil Literárny fond.

VYZNANIE MAJSTRA ŽELEZA A drôtu26. 06. 2017

Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pripravila výstavu o tvorbe slovenského umeleckého kováča a drotára Ladislava Juratého st. Vernisáž v stredu 28. 6. o...

Mimoriadne zasadnutie AS FiF UK01. 06. 2017

8. jún 2016 (štvrtok) o 13:00 hod. v miestnosti č. 140

ZAŽI DEŇ V KOŽI VYSOKOŠKOLÁKA 231. 05. 2017

23. mája sme druhýkrát privítali na pôde UK študentov stredných škôl na sérii prednášok z humanitných, spoločenských a prírodných vied.

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - 1. 6. 2017 O 17,3025. 05. 2017

Prezentácia zborníka štúdií venovaného významnému slovenskému arabistovi, profesorovi Jánovi Paulinymu, pôsobiacemu na FiF UK.

RITUALS IN BULGARIA23. 05. 2017

Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pripravili prednášku o rituáloch v Bulharsku: doc. Dr. Vihra Baeva, 29. máj 2017 od 13:00 v miestnosti G366 na Gondovej.

APVV podporila štyri nové projekty riešiteľov z...23. 05. 2017

Výskumné pracoviská Filozofickej fakulty začnú v r. 2017 riešiť štyri nové projekty, podporené Agentúrou pre výskum a vývoj v rámci Všeobecnej výzvy 2016.