Aktuality

Ceny Literárneho fondu pre doc. Andreu Bokníkovú a dr....20. 06. 2018

Literárny fond 12. júna 2018 v Zichyho paláci udeľoval ceny za pôvodnú literatúru za rok 2017. Medzi ocenenými boli aj dve vedkyne z Filozofickej fakulty UK.

Medzinárodná konferencia Knowledge for Ageing Society –...20. 06. 2018

Pozvánka na spoločné podujatie Geografického ústavu SAV, Ústavu etnológie SAV, Katedry humánnej geografie PriF UK a Katedry etnológie a muzeológie FiF UK....

NULTÁ HODINA V CENTRE UNIVERSAAL15. 06. 2018

Budúce kultúrne, vzdelávacie a spoločenské centrum odštartovalo 9. mája svoju existenciu.

Nové knihy a výskumy14. 06. 2018

Pozývame vás na prezentáciu publikácií Súčasnosť nesúčasného: prieniky slovenskej a maďarskej filozofie v 19. storočí.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O FILOZOFII VEDY13. 06. 2018

Katedra logiky a metodológie vied FiF UK organizuje v spolupráci s East European Network for Philosophy of Science od 20. do 22. 6. na pôde fakulty...

Nové knihy a výskumy31. 05. 2018

Pozývame vás na prezentáciu publikácií Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846–1918)

Tretí biznis workshop pre študentov UK 30.5.201825. 05. 2018

V stredu 30.5.2018 máme pre teba v našom podnikateľskom Inkubátore vo Vedeckom parku UK pripravený posledný zo série májových biznis workshopov, tentokrát na...

Druhý biznis workshop pre študentov UK21. 05. 2018

Na prvom workshope sa naši podnikaví študenti z rôznych fakúlt UK naučili ako hľadať a generovať nápady a identifikovať podnikateľskú príležitosť.

8. STRETNUTIE MAYOLÓGOV V BRATISLAVE21. 05. 2018

Centrum mezoamerických štúdií pri Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK pripravuje akadémiu mayského písma (30. 5. a 1. 6.) a sympózium venované mayskému...

Nové knihy a výskumy15. 05. 2018

Pozývame vás na prezentáciu Vzdelávacie aplikácie projektu „Centrum slovenského jazyka v USA“ – Microlearning.