Aktuality

Kurz holandského jazyka pre verejnosť11. 09. 2018

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky otvára kurz holandského jazyka pre začiatočníkov.

LETNÚ ŠKOLU SAS ABSOLVOVALO 151 ŠTUDENTOV10. 09. 2018

V Aule UK sa dňa 24. 8. 2018 ukončil 54. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Diplom o absolvovaní si prevzalo 151...

Dodatočná výzva na prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu/stáž...04. 09. 2018

Oznamujeme, že je v dňoch 03.09.2018 – 12.10.2018 je možné si podať prihlášku na mobilitu/stáž Erasmus+

NOVÝ FAKULTNÝ ČASOPIS HĽADÁ REDAKTOROV27. 08. 2018

Začíname vydávať prvý celofakultný časopis s názvom – pod čiarou. Katedra žurnalistiky FiF UK otvára predmet Časopisecká tvorba (1 a 2). Všetci záujemcovia sú...

Katedra politológie súčasťou európskeho výskumného konzorcia25. 08. 2018

V rámci programu Horizont 2020 sa Katedra politológie FiF UK stala súčasťou medzinárodného tímu, ktorý bude analyzovať aktuálny diferencovaný vývoj v Európskej...

KATEDRA RUSISTIKY VEDIE MEDZINÁRODNÝ PROJEKT O AUGUSTE 196814. 08. 2018

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK získala podporu z programu Európa pre občanov s projektom A Game-Changing Year: Czechoslovakia in 1968 and...

VEDCI FIF UK ZÍSKALI VÝZNAMNÝ EURÓPSKY PROJEKT18. 07. 2018

Religionisti z našej fakulty budú spolupracovať na projekte Kultúrne dedičstvo a identity v Európe v budúcnosti.

REKONŠTRUOVANÉ PRIESTORY KATEDRY ARCHEOLÓGIE13. 07. 2018

Rekonštrukcia priestorov na prízemí fakulty na Gondovej ulici zmenila starú knižnicu katedry archeológie na moderné pracovisko s laboratóriom, knižnicou,...

OCENENIE PRE DR. PETRA KUBÍNYIHO01. 07. 2018

Literárny fond ocenil pedagóga Katedry žurnalistiky FiF UK, Dr. Petra Kubínyiho. Získal prémiu za novinársku tvorbu v roku 2017 v kategórii publicistika.

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM25. 06. 2018

Na našej webovej stránke nájdete (podľa číselného kódu prihlášky) zoznam prijatých študentov na bakalárske štúdium.