Aktuality

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - STREDA 15. 11. O 16,0002. 11. 2017

Prezentácia antológie slovenských poetiek z 1. pol. 20. storočia, ktorú zostavila docentka Andrea Bokníková z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy...

NA ČO JE DNES DOBRÁ FILOZOFIA?02. 11. 2017

Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK pripravila na 10. 11. o 16,00 v priestore A4 zaujímavú diskusiu.

DISKUSIA O POJMOCH "TRADÍCIA" A "TRADIČNÁ KULTÚRA"31. 10. 2017

Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pozýva na odborný seminár, 8. 11. 2017 od 9:00, miestnosť č. 366, budova FiF UK na Gondovej 2.

Sinai Hidden Manuscript Treasures31. 10. 2017

Prof. Dr. Claudia Rapp predstaví unikátne rukopisné pamiatky Kláštora sv. Kataríny na Sinaji, 9. novembra o 17.00 v miestnosti 236 na FiF UK, Gondova 2 .

Reformácia a jej vplyv na zmenu duchovnej paradigmy31. 10. 2017

FiF UK pri príležitosti 500. výročia reformácie organizuje kolokvium, 9. 11. 2017 od 9:00 do 14:00 v Rektorskej sieni (budova UK na Šafárikovom námestí).

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - ŠTVRTOK 16. 11. O 16.3029. 10. 2017

Prezentácia publikácie o Nežnej revolúcii na FiF UK, ktorú zostavil prof. Valér Mikula.

Vyšiel zborník z konferencie k 95. výročiu FiF UK27. 10. 2017

Rok po konaní konferencie o dejinách fakulty vychádza zborník z tohto podujatia.

Dodatočná výzva na prihlásenie na mobilitu Erasmus+!24. 10. 2017

od dnešného dňa do 17.11.2017 je možné podať si dodatočnú prihlášku na Erasmus+ mobilita študenta.

VYJADRENIE K VÝSLEDKOM ŠTUDENTSKEJ ANKETY24. 10. 2017

Vedenie fakulty i vedúci jednotlivých katedier reagujú na študentskú anketu za letný semester akademického roku 2016/2017.

PERZSKÝ JAZYK PRE ZAČIATOČNÍKOV 120. 10. 2017

Katedra klasickej a semitskej filológie v zimnom semestri 2017/2018 otvára celofakultný výberový kurz PERZSKÝ JAZYK PRE ZAČIATOČNÍKOV 1.