Doplňujúce pedagogické štúdium

Rozhodnutia o prijatí na DPŠ 2020/2021 budú zasielané koncom septembra.

Všetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.

Filozofická fakulta UK v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje doplňujúce pedagogické štúdium v dennej aj externej forme.

Formy štúdia

Otvárané študijné programy

Prihláška

Poplatok