Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram zápisov

Žiadame študentov, aby rešpektovali nariadenie RÚVZ a na zápis, resp. pri návšteve študijného oddelenia, si priniesli rúško, vlastné pero a použili dezinfekciu rúk umiestnenú v priestoroch fakulty na stojanoch. Zároveň nie je povolené absolvovať zápis v sprievode inej osoby (s výnimkou študentov so špecifickými potrebami).

V prípade, že s zápisu v stanovenom termíne nebudete môcť zúčastniť z dôvodov súvisiacich s COVID-19 (napr. nariadená izolácia, resp. karanténa, posunutý let a pod.), kontaktujte svoju študijnú referentku.

Zápis je potrebné vykonať najneskôr do konca septembra 2020.

Harmonogram zápisov študentov prvého roka štúdia

Bakalárske štúdium

Uchádzači s rozhodnutím o riadnom prijatí na štúdium v prvom kole prijímacieho konania

2. septembra 2020 o 8:00 - archeológia, andragogika, archívnictvo, dejiny umenia

2. septembra 2020 od 9:30 - estetika, etnológia, filozofia, klasické jazyky, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

2. septembra 2020 o 11:00 - história, informačné štúdiá, kulturológia

2. septembra 2020 o 13:00 - marketingová komunikácia, muzikológia, politológia

2. septembra 2020 o 14:30 - psychológia

3. septembra 2020 o 8:00 - muzeológia a kultúrne dedičstvo, pedagogika, religionistika, ruské a východoeurópske štúdiá, slovakistické štúdiá, slovanské štúdiá

3. septembra 2020 o 9:30 - sociológia, východoázijské jazyky a kultúry

3. septembra 2020 o 11:00 - slovenský jazyk a literatúra, žurnalistika

3. septembra 2020 o 13:00 - anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra

3. septembra 2020 o 14:30 - anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra, arabský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

4. septembra 2020 o 8:00 - holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, portugalský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

4. septembra 2020 o 9:30 - študijné programy učiteľstva, ktoré majú v kombinácii anglický jazyk a literatúru, biológiu, filozofiu

4. septembra 2020 o 11:00 - študijné programy učiteľstva (ostatné)

4. septembra 2020 o 13:00 - všetky medziodborové (dvojodborové) študijné programy (okrem filologických - prekaladateľsko-tlmočníckych a učiteľských)

Uchádzači s rozhodnutím o podmienečnom prijatí na štúdium a všetci prijatí uchádzači z druhého kola prijímacieho konania

10. septembra 2020 o 8:00 - archeológia, andragogika, archívnictvo, dejiny umenia, estetika, etnológia, filozofia, história, informačné štúdiá, kulturológia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, marketingová komunikácia, muzikológia

10. septembra 2020 o 9:30 - muzeológia a kultúrne dedičstvo, pedagogika, politológia, psychológia, slovakistické štúdiá

10. septembra 2020 o 11:00 - ruské a východoeurópske štúdiá, slovennský jazyk a literatúra, sociológia, slovanské štúdiá, východoázijské jazyky a kultúry, žurnalistika, anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

10. septembra 2020 o 13:00 - študijné programy v študijnom odbore filológia (prekladateľsko-tlmočnícke) - ostatné

10. septembra 2020 o 14:30 - všetky študijné programy učiteľstva, všetky študijné programy medziodborového (dvojodborového) štúdia

Uchádzači na študijný program stredoeurópske štúdiá bez ohľadu na typ rozhodnutia o prijatí

10. septembra 2020 o 16:00

 

Magisterské štúdium

8. septembra 2020 o 8:00 - archeológia, archívnictvo, estetika, etnológia a kultúrna antropológia, filozofia, história, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

8. septembra 2020 o 9:30 - informačné štúdiá, kulturológia, marketingová komunikácia, muzikológia

8. septembra 2020 o 11:00 - muzeológia a kultúrne dedičstvo, pedagogika, religionistika, ruské a východoeurópske štúdiá, stredoeurópske štúdiá

8. septembra 2020 o 13:00 - politológia, sociológia

8. septembra 2020 o 14:30 - psychológia

9. septembra 2020 o 8:00 - slovanské štúdiá, východoázijské jazyky a kultúry

9. septembra 2020 o 9:30 - žurnalistika, anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a fínsky jaky a kultúra, anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra

9. septembra 2020 o 11:00 - anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

9. septembra 2020 o 13:00 - ruský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, všetky študijné programy učiteľstva

Harmonogram zápisov študentov vyšších rokov štúdia

Na základe aktuálnych odporúčaní budú zápisy študentov vyšších ročníkov prebiehať ONLINE (základnú informáciu nájdete na hlavnej stránke zápisov). Na fakultu je však možné (nie nutné) prísť kvôli validácii preukazov, potvrdeniam a pod. - vždy však podľa harmonogramu, ktorý je uvedený nižšie. Týmto sa snažíme predísť zhromažďovaniu väčších skupín v rovnakom čase na jednom mieste. Validáciu preukazov je možné okrem tohto harmonogramu zrealizovať aj počas výučbovej časti semestra.

7. septembra 2020 od 8:00 do 8:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: archeológia, andragogika, archívnictvo, dejiny umenia

7. septembra 2020 od 9:00 do 9:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: estetika, etnológia, filozofia, história, klasické jazyky, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

7. septembra 2020 od 10:00 do 10:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: informačné štúdiá, kulturológia, muzikológia, muzeológia a kultúrne dedičstvo,

7. septembra 2020 od 11:00 do 11:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: marketingová komunikácia, ruské a východoeurópske štúdiá

7. septembra 2020 od 13:00 do 13:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: politológia, religionistika

7. septembra 2020 od 14:00 do 14:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: slovakistické štúdiá, slovanské štúdiá, stredoeurópske štúdiá, sociológia

7. septembra 2020 od 15:00 do 15:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: východoázijské jazyky a kultúry

7. septembra 2020 od 16:00 do 16:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: žurnalistika

7. septembra 2020 od 17:00 do 18:30 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: psychológia

11. septembra 2020 od 8:00 do 8:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a fínsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

11. septembra 2020 od 9:00 do 9:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a švédsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

11. septembra 2020 od 10:00 do 10:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: francúzsky jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra a švédsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, portugalský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

11. septembra 2020 od 11:00 do 11:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: študijné programy učiteľstva, ktoré majú v aprobácii anglický jazyk a literatúru, biológiu a estetiku

11. septembra 2020 od 13:00 do 13:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: študijné programy učiteľstva (ostatné)

11. septembra 2020 od 14:00 do 14:50 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: všetky medziodborové (dvojodborové) študijné programy

11. septembra 2020 od 15:00 do 15:50 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: archeológia, andragogika, archívnictvo, dejiny umenia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

11. septembra 2020 od 16:00 do 16:50 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: estetika, filozofia, história

11. septembra 2020 od 17:00 do 17:50 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: informačné štúdiá, klasické jazyky, kulturológia, muzikológia, muzeológia a kultúrne dedičstvo, pedagogika

14. septembra 2020 od 8:00 do 8:50 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: marketingová komunikácia, ruské a východoeurópske štúdiá, slovakistické štúdiá

14. septembra 2020 od 9:00 do 9:50 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: religionistika, politológia, sociológia, slovanské štúdiá

14. septembra 2020 od 10:00 do 10:50 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: stredoeurópske štúdiá, všetky medziodborové (dvojodborové) študijné programy

14. septembra 2020 od 11:00 do 12:10 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: psychológia

14. septembra 2020 od 13:00 do 13:50 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: žurnalistika

14. septembra 2020 od 14:00 do 14:50 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: slovenský jazyk a literatúra, východoázijské jazyky a kultúry, anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra, 

14. septembra 2020 od 15:00 do 15:50 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: filologické študijné programy so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktoré majú v kombinácii anglický jazyk a kultúru (ostatné)

14. septembra 2020 od 16:00 do 16:50 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: filologické študijné programy so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktoré nemajú v kombinácii anglický jazyk a kultúru

14. septembra 2020 od 17:00 do 18:10 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: všetky študijné programy učiteľstva

16. septembra 2020 od 8:00 do 8:50 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: archeológia, archívnictvo, estetika, etnológia a kultúrna antropológia, filozofia, kulturológia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

16. septembra 2020 od 9:00 do 9:50 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: história, informačné štúdiá, muzikológia, muzeológia a kultúrne dedičstvo, religionistika

16. septembra 2020 od 10:00 do 10:50 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: marketingová komunikácia, pedagogika

16. septembra 2020 od 11:00 do 11:50 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: politológia, východoázijské jazyky a kultúry

16. septembra 2020 od 13:00 do 14:50 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: psychológia

16. septembra 2020 od 15:00 do 15:50 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: ruské a východoeurópske štúdiá, stredoeurópske štúdiá, slovanské štúdiá, slovenský jazyk a literatúra, sociológia

16. septembra 2020 od 16:00 do 17:00 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: žurnalistka

17. septembra 2020 od 8:00 do 8:50 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

17. septembra 2020 od 9:00 do 9:50 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra, maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra a švédsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

17. septembra 2020 od 10:00 do 10:50 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra, študijné programy učiteľstva, ktoré majú v kombinácii anglický jazyk a literatúru

17. septembra 2020 od 11:00 do 11:50 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: študijné programy učiteľstva (ostatné)