Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram zápisov

Harmonogram zápisov študentov prvého roka štúdia

Bakalárske štúdium

Uchádzači s rozhodnutím o riadnom prijatí na štúdium

2. septembra 2019 o 8:00 - archeológia, andragogika, archívnictvo, dejiny umenia, estetika, etnológia, filozofia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

2. septembra 2019 o 11:00 - história, informačné štúdiá, klasické jazyky, kulturológia, marketingová komunikácia, muzeológia a kultúrne dedičstvo, muzikológia, pedagogika

2. septembra 2019 o 14:00 - psychológia

3. septembra 2019 o 8:00 - politológia, religionistika, ruské a východoeurópske štúdiá, slovakistické štúdiá, sociológia, slovanské štúdiá

3. septembra 2019 o 11:00 - východoázijské jazyky a kultúry, žurnalistika

3. septembra 2019 o 14:00 - študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktoré majú v kombinácii anglický jazyk a kultúru

4. septembra 2019 o 8:00 - študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (ostatné), všetky študijné programy medziodborového štúdia

4. septembra 2019 o 11:00 - všetky študijné programy učiteľstva

Uchádzači s rozhodnutím o podmienečnom prijatí na štúdium

12. septembra 2019 o 8:00 - archeológia, andragogika, estetika, etnológia, filozofia, história, informačné štúdiá, kulturológia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, muzeológia a kultúrne dedičstvo, muzikológia, pedagogika, politológia, religionistika, ruské a východoeurópske štúdiá, slovakistické štúdiá, sociológia, východoázijské jazyky a kultúry, žurnalistika

12. septembra 2019 o 11:00 - všetky študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, všetky študijné programy učiteľstva, všetky študijné programy medziodborového štúdia

Uchádzači na študijný program stredoeurópske štúdiá bez ohľadu na typ rozhodnutia o prijatí

12. septembra 2019 o 14:00

 

Magisterské štúdium

10. septembra 2019 o 8:00 - archeológia, archívnictvo, estetika, etnológia a kultúrna antropológia, filozofia, história, informačné štúdiá, kulturológia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

10. septembra 2019 o 11:00 - marketingová komunikácia, muzeológia a kultúrne dedičstvo, muzikológia, pedagogika, politológia

10. septembra 2019 o 14:00 - psychológia

11. septembra 2019 o 8:00 - religionistika, ruské a východoeurópske štúdiá, stredoeurópske štúdiá, slovanské štúdiá, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, východoázijské jazyky a kultúry, žurnalistika

11. septembra 2019 o 11:00 - všetky študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo

11. septembra 2019 o 14:00 - všetky študijné programy učiteľstva

Harmonogram zápisov študentov vyšších rokov štúdia

5. septembra 2019 od 9:00 do 12:00 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: archeológia, andragogika, archívnictvo, dejiny umenia, estetika, filozofia, história, informačné štúdiá, klasické jazyky, kulturológia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, marketingová komunikácia, muzikológia, muzeológia a kultúrne dedičstvo, pedagogika, politológia, religionistika

5. septembra 2019 od 13:00 do 16:00 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: psychológia, ruské a východoeurópske štúdiá, stredoeurópske štúdiá, slovanské štúdiá, slovakistické štúdiá, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, východoázijské jazyky a kultúry, žurnalistika

6. septembra 2019 od 9:00 do 12:00 - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov: všetky študijné programy študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo, všetky študijné programy učiteľstva, všetky študijné programy medziodborového štúdia

6. septembra 2019 od 13:00 do 16:00 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: archeológia, andragogika, archívnictvo, dejiny umenia, estetika, etnológia, filozofia, história, informačné štúdiá, klasické jazyky, kulturológia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, marketingová komunikácia, muzikológia, muzeológia a kultúrne dedičstvo, pedagogika, politológia

9. septembra 2019 od 9:00 do 12:00 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: psychológia, religionistika, ruské a východoeurópske štúdiá, sociológia, stredoeurópske štúdiá, slovanské štúdiá, východoázijské jazyky a kultúry, žurnalistika

9. septembra 2019 od 13:00 do 16:00 - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: východoázijské jazyky a kultúry, všetky študijné programy študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo, všetky študijné programy učiteľstva

13. septembra 2019 od 09:00 do 12:00 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: archeológia, archívnictvo, estetika, etnológia a kultúrna antropológia, filozofia, história, informačné štúdiá, kulturológia, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, marketingová komunikácia, muzikológia, muzeológia a kultúrne dedičstvo, pedagogika; politológia, religionistika, ruské a východoeurópske štúdiá, stredoeurópske štúdiá, sociológia

13. septembra 2019 od 13:00 do 16:00 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: psychológia, východoázijské jazyky a kultúry, žurnalistika

16. septembra 2018 od 09:00 do 12:00 - 2. a vyššie roky magisterského štúdia študijných programov: všetky študijné programy študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo, všetky študijné programy učiteľstva