Aktuality

VÝSTAVA O SLOVENSKU I SLOVINSKU20. 02. 2018

Viaceré katedry FiF UK sa podieľali na príprave výstavy v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

DVE OCENENIA PRE NAŠU SLAVISTIKU16. 02. 2018

Doc. Zvonko Taneski z Katedry slovanských filológií FiF UK získal dve ocenenia za svoju vedeckú a prekladateľskú prácu.

Nové knihy a výskumy14. 02. 2018

Pozývame vás na prezentáciu publikácie Mulieres suadentes – Persuasive Women. Female Royal Saints in Medieval East Central and Eastern Europe.

SLOVENSKÍ MAYOLÓGOVIA O NOVÝCH OBJAVOCH08. 02. 2018

Prof. Milan Kováč z Katedry porovnávacej religionistiky predstavil novinárom najnovšie výsledky medzinárodného projektu.

Kurz holandského jazyka pre verejnosť08. 02. 2018

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky otvára kurz holandského jazyka pre mierne pokročilých.

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť05. 02. 2018

Katedra slovanských filológií v letnom semestri 2017/2018 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť.

Európsky kurz konferenčného tlmočenia31. 01. 2018

Filozofická fakulta UK v spolupráci s Európskou komisiou a Európskym parlamentom organizuje postgraduálny Európsky kurz konferenčného tlmočenia.

STRETNUTIE S ABSOLVENTMI20. 01. 2018

V Moyzesovej sieni sme v stredu 10. 1. privítali absolventov našej fakulty.

Prihlasovanie na Erasmus+ stáž študenta/absolventa na...11. 01. 2018

od 10.01.2018 do 15.03.2018 je možné podať si prihlášku na Erasmus+ stáž študenta/absolventa

WORKSHOP O VEDE A ETIKE05. 01. 2018

Téma: Medicína založená na dôkazoch a režimy pravdy, 12. 1. 2018 o 13:00 v miestnosti G236 na Gondovej.