Aktuality

Sinai Hidden Manuscript Treasures31. 10. 2017

Prof. Dr. Claudia Rapp predstaví unikátne rukopisné pamiatky Kláštora sv. Kataríny na Sinaji, 9. novembra o 17.00 v miestnosti 236 na FiF UK, Gondova 2 .

Reformácia a jej vplyv na zmenu duchovnej paradigmy31. 10. 2017

FiF UK pri príležitosti 500. výročia reformácie organizuje kolokvium, 9. 11. 2017 od 9:00 do 14:00 v Rektorskej sieni (budova UK na Šafárikovom námestí).

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - ŠTVRTOK 16. 11. O 16.3029. 10. 2017

Prezentácia publikácie o Nežnej revolúcii na FiF UK, ktorú zostavil prof. Valér Mikula.

Vyšiel zborník z konferencie k 95. výročiu FiF UK27. 10. 2017

Rok po konaní konferencie o dejinách fakulty vychádza zborník z tohto podujatia.

Dodatočná výzva na prihlásenie na mobilitu Erasmus+!24. 10. 2017

od dnešného dňa do 17.11.2017 je možné podať si dodatočnú prihlášku na Erasmus+ mobilita študenta.

VYJADRENIE K VÝSLEDKOM ŠTUDENTSKEJ ANKETY24. 10. 2017

Vedenie fakulty i vedúci jednotlivých katedier reagujú na študentskú anketu za letný semester akademického roku 2016/2017.

PERZSKÝ JAZYK PRE ZAČIATOČNÍKOV 120. 10. 2017

Katedra klasickej a semitskej filológie v zimnom semestri 2017/2018 otvára celofakultný výberový kurz PERZSKÝ JAZYK PRE ZAČIATOČNÍKOV 1.

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU20. 10. 2017

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FiF UK 8. novembra 2017.

OCENENIE PRE GERMANISTKU Z FIF UK18. 10. 2017

PhDr. Erika Mayerová, PhD., získala ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za rok 2017.

KONFERENCIA O ÚLOHE AKADEMIKOV A NÁBOŽENSKÝCH LÍDROV V...17. 10. 2017

FiF UK v spolupráci s Ligou za ľudské práva 27. 10. organizuje konferenciu Úloha náboženských lídrov a akademikov vo vzťahu k utečencom a utečeneckej kríze.