UNIcert® III - aktuálne informácie

Skúška UNIcert III na jeseň 2021

CERTIFIKÁT PROGRAMU JAZYKOVEJ VÝUČBY UNICERT® III

Medzinárodný vzdelávací a certifikačný program UNIcert® je jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe, ktorý

· poskytuje vysoký štandard profesionálne a akademicky orientovanej odbornej jazykovej prípravy

· umožňuje získať certifikát o pokročilej úrovni znalosti jazyka na úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka (podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky)

· podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite) a

· osvedčuje vysokú znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

 

 Katedra jazykov FiF UK v Bratislave získala akreditáciu pre výučbu dvoch jazykových programov: anglický a nemecký odborný jazyk pre spoločenskovedné (nefilologické) disciplíny na úrovni C1 (UNIcert® III). Akreditáciu katedre udelil roku 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 a 2021 Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe (UNIcert® LUCE).

 

Katedra jazykov FiF UK v Bratislave vypisuje termín

záverečného kurzu záverečnej skúšky UNICERT® III

na získanie certifikátu Unicert v dvoch moderných cudzích jazykoch

 1. Anglický jazyk pre humanitné a spoločenské vedy

2. Nemecký jazyk pre humanitné a spoločenské vedy

  

Kurz a skúška budú prebiehať v termínoch:

 Nemecký jazyk:

Kurz

podľa dohody frekventantov s vyučujúcimi

 

Konzultácie

4 hodiny

podľa potreby frekventantov a podľa rozvrhu učiteľov

Záverečná skúška

a)    test: piatok 12. 11. 2021**

od 8.30*, príp. od 14.10

b)    ústna skúška: piatok 12. 11. 2021 ***

od 13.00

 

Anglický jazyk:

 

Kurz

piatok 15. 10. 2021

piatok   22. 10. 2021

od 14.10 – 16.40*

od 14.10 – 16.40*

Konzultácie

4 hodiny

podľa potreby frekventantov a podľa rozvrhu učiteľov

Záverečná skúška

c)     test: piatok 19. 11. 2021**

od 8.30, príp. od 14.10

d)    ústna skúška: piatok 3. 12. 2021 (prípadne aj sobota 4. 12. 2021)

od 9.00 a od 13.00 ***

 

 

*Ak budú všetci prihlásení účastníci môcť, tak stretnutie môže byť v čase 9.00-11.30. Výučba bude prebiehať prezenčne alebo dištančnou formou podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

** V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie sa test presunie na najbližší možný termín tak, aby vyhovoval všetkým účastníkom. Test nie je možné absolvovať dištančne.

***Podľa počtu účastníkov ústna skúška môže byť v blokoch, v prípade, že sa bude môcť konať prezenčne. Ak to nebude možné, bude realizovaná dištančne.

Cena kurzu a skúšky: 60 € 

Študijný materiál: 10 € (len pre študentov AJ)

Spolu: 70 €

 

Účasť na kurze a záverečnej skúške je podmienkou na získanie certifikátu UNIcert®III.

O detailoch termínov a miestností vás budeme informovať mailom na Vašu mailovú adresu.

 

Odporúčanie:

Prihlásiť sa môžu študenti nefilologických odborov FiF UK, ktorí absolvovali na Katedre jazykov štyri semestre v cieľovom jazyku. Záverečnú skúšku UNIcert® III odporúčame najmä tým študentom, ktorí v kurze odborný jazyk spoločenských vied dosiahli výsledky A a B (C len na základe súhlasu predchádzajúceho vyučujúceho).

 

Záväznú prihlášku treba odovzdať na sekretariáte Katedry jazykov FiF UK (Gondova 2, č. dverí 336) alebo ju poslať mailom pani doktorke Antalovej (alica.antalova@uniba.sk) do 1. októbra 2021. Prihlášku môžete nechať aj v podateľni fakulty (pre Katedru jazykov) alebo ju poslať na adresu: Katedra jazykov FiF UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Môžete ju poslať aj mailom svojmu pôvodnému vyučujúcemu AJ alebo NJ.

 

Platiť sa bude prevodom na účet Katedry jazykov. Termín úhrady platby je do 1. októbra 2021. Na kurz prineste potvrdenie o zaplatení – kópiu príkazu na úhradu.

 

Informácie pre platbu prevodom:

IBAN: SK3681800000007000083100. Variabilný symbol: 14.

 

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.