Podujatia

Online semináre pre efektívnejšiu prácu v MS Teams

Pozývame Vás na online seminár pre pedagógov FiF UK Využívanie potenciálu MS Teams, ktorý sa uskutoční v utorok, 13. októbra 2020, od 13:00-14:30 na MS Teams. Na seminári si predstavíme zadávanie úloh (assignments) a prácu s nimi v MS Teams, exportovanie údajov z AIS do MS Teams, ako aj jednoduchú tvorbu ppt prezentácií pre vyučovanie prostredníctvom šablón dizajnov. V záverečnej časti seminára zopakujeme návod na rozdelenie študentov do menších skupín (channels), nahrávanie videozáznamu z hodine, zobrazenie veľkej galérie (viac ako 9 účastníkov) a iné rady osobitne určené pre tých, ktorí sa nestihli zúčastniť na minulých seminároch. Na seminár nie je potrebné sa prihlasovať, stačí sa pripojiť. Seminár vedú: Darina Dvorská a Gabriela Pleschová.

Pozývame Vás na online seminár Interaktívne vyučovanie v MS Teams, ktorý sa uskutoční 25. septembra 2020, 9:00-10:30 cez MS Teams. Témou seminára bude vytváranie menších skupín v rámci online hodiny (break out rooms), manažovanie práce v skupinách, evidovanie prezencie na seminári a pod.

Pre veľký záujem organizujeme aj druhý seminár v čase 13:00-14:30 (tiež v piatok 25. septembra 2020). 

Tretí seminár sa uskutoční v utorok 29. septembra 2020, od 12:30 do 13:30.

Seminár vedú: Gabriela Pleschová a Jaroslav Varchola

Ďakujeme všetkým za veľký záujem o semináre! Potešili nás všetky priaznivé ohlasy. Niektoré z nich tu uvádzame.

 

Ďakujem Vám i kolegovi za prijemný a podnetný kurz distančného vyučovania s ľudskou tvarou. Prof. D. Serafínová (Katedra žurnalistiky)

Ďakujem ešte raz za výborný webinár, veľmi si vážim námahu, ktorú ste vložili do jeho prípravy. … Ďakujem ešte raz, ste super:) Radoslav Blaho (Katedra psychológie)

Vaše školenia sú výborné a pokyny od Vás mi okamžite pomohli zorientovať sa…Doma mi nemá kto poradiť, ale skúšame si odovzdať skúsenosti aj s kolegami a kolegyňami a VAŠE ŠKOLENIA sú kľúčové. Ďakujem Vám veľmi pekne.  Andrea Bokníková (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy)

Chcela by som vysloviť poďakovanie lektorom za užitočné školenie a vyjadriť potešenie, že zo strany vyučujúcich je o školenia záujem. Lucia Lichnerová (prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)