Podujatia

PRE PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV FAKULTY

Tour po fakulte

Pozývame prvákov na Filozofickej fakulte UK na komentovanú prehliadku budovy FiF UK, ktorá sa uskutoční v utorok 28. septembra 2021. Viac informácií na plagátiku a v itinerári prehliadky. Z organizačných dôvodov je počet účastníkov prehliadky limitovaný.

Ako publikovať v renomovaných akademických časopisoch a vydavateľstvách

Seminár

16. septembra 2021, 10:00-11:30, miestnosť G140

Na podujatí budú zdieľať svoje skúsenosti s publikovaním Michal Hajdúk a Gabriela Pleschová; ponúkneme priestor pre výmenu skúseností a otázky. Seminár spoločne organizujú Projektové centrum FiF UK a projekt IMPACT.

 

Inspiring and leading change at university

Prednáška Torgnyho Roxu (Lund University) spojená s diskusiou

 22. septembra 2021, 14:00-16:00, zasadacia miestnosť Vedeckej rady FiF UK

Torgny Roxå patrí k celosvetovo najuznávanejším odborníkom na manažment zmeny na vysokej škole a rozvoj VŠ vzdelávania. Počas podujatia predstaví svoje odporúčania na úspešné zavádzanie zmien na univerzite. Teší sa na diskusiu s pedagógmi a študentami fakulty a univerzity o tom, ako si predstavujú meniť svoju vysokú školu v jej ďalšej storočnici.

 

USKUTOČNENÉ PODUJATIA

Online seminár pre pedagógov FiF UK Využívanie potenciálu MS Teams

13. októbra 2020, od 13:00-14:30 na MS Teams

Témou je zadávanie úloh (assignments) a prácu s nimi v MS Teams, exportovanie údajov z AIS do MS Teams, ako aj jednoduchá tvorba ppt prezentácií pre vyučovanie prostredníctvom šablón dizajnov. V záverečnej časti seminára zopakujeme návod na rozdelenie študentov do menších skupín (channels), nahrávanie videozáznamu z hodine, zobrazenie veľkej galérie (viac ako 9 účastníkov) a iné rady osobitne určené pre tých, ktorí sa nestihli zúčastniť na minulých seminároch. Na seminár nie je potrebné sa prihlasovať, stačí sa pripojiť.

Seminár vedú: Darina Dvorská a Gabriela Pleschová.

Online seminár Interaktívne vyučovanie v MS Teams


25. septembra 2020, 9:00-10:30 cez MS Teams

Témou seminára je vytváranie menších skupín v rámci online hodiny (break out rooms), manažovanie práce v skupinách, evidovanie prezencie na seminári a pod.

Pre veľký záujem organizujeme aj druhý seminár v čase 13:00-14:30 (taktiež 25. septembra 2020). 

Tretí seminár: 29. septembra 2020, od 12:30 do 13:30.

Semináre vedú: Gabriela Pleschová a Jaroslav Varchola

Ďakujeme všetkým za veľký záujem o semináre! Potešili nás všetky priaznivé ohlasy, ako napríklad tieto: 

Ďakujem Vám i kolegovi za prijemný a podnetný kurz distančného vyučovania s ľudskou tvarou. Prof. D. Serafínová (Katedra žurnalistiky)

Ďakujem ešte raz za výborný webinár, veľmi si vážim námahu, ktorú ste vložili do jeho prípravy. … Ďakujem ešte raz, ste super:) Radoslav Blaho (Katedra psychológie)

Vaše školenia sú výborné a pokyny od Vás mi okamžite pomohli zorientovať sa…Doma mi nemá kto poradiť, ale skúšame si odovzdať skúsenosti aj s kolegami a kolegyňami a VAŠE ŠKOLENIA sú kľúčové. Ďakujem Vám veľmi pekne.  Andrea Bokníková (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy)

Chcela by som vysloviť poďakovanie lektorom za užitočné školenie a vyjadriť potešenie, že zo strany vyučujúcich je o školenia záujem. Lucia Lichnerová (prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)