Pod čiarou

Celofakultný časopis Pod čiarou tvoria študentky a študenti filozofickej fakulty v spolupráci s katedrou žurnalistiky. Jeho cieľom je sprostredkúvať čitateľom informácie a názory v troch základných tematických okruhoch: spoločnosť – veda – umenie. 

Pod čiarou vychádza dvakrát do roka, vždy ku koncu semestra – okrem iného je výsledkom činnosti študentiek a študentov, ktorí pracujú v rámci celofakultných výberových kurzov Časopisecká tvorba 1 (v zimnom semestri) a Časopisecká tvorba 2 (v letnom semestri).  Študenti žurnalistiky na časopise participujú v rámci predmetov Časopisecká tvorba 1 (pre žurnalistov) a Časopisecká tvorba 2 (pre žurnalistov).


Nové číslo časopisu Pod čiarou (1/2023) si môžete zakúpiť na podateľni Filozofickej fakulty UK v Bratislave na Gondovej 2. 

Ak máte záujem o zaslanie časopisu (i starších čísel) poštou, prosím, napíšte nám na podciarouuniba.sk a časopis Vám radi pošleme na dobierku.