Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Politická dimenzia

CESIUK monografie:

Láštic, Erik: V rukách politických strán: Referendum na Slovensku 1993-2010. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

Gál, Zsolt: The 2007-2009 Financial Crisis: What Went Wrong and What Went Different? Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

Rybář, Marek: Medzi štátom a spoločnosťou. Politické strany na Slovensku po roku 1989. Devin Printing House, 2011.

CESIUK Zborník:

Malová, Darina a Lisoňová, Zuzana (eds.): Sociálne a politické inovácie: Európsky pohľad na Slovensko. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

CESIUK Working Papers:

Dolný, Branislav: CESIUK Working Paper 1/2010: IVO Barometer – zrkadlo kvality demokracie na Slovensku? Univerzita Komenského v Bratislave, 2010

Gál, Zsolt: CESIUK Working Paper 2/2010: The 2007-2009 Financial Crisis - What Went Wrong and What Went Different? Univerzita Komenského v Bratislave, 2010

Dolný, Branislav: CESIUK Working Paper 3/2011: Možnosti uplatnenia prvkov deliberatívnej demokracie v parlamente. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

Petrušek, Boris: CESIUK Working Paper 4/2011: "De facto štátnosť": Kosovská republika a Palestínska národná autorita. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

CESIUK Policy Papers:

Gál, Zsolt: CESIUK Policy Paper 1/2011: Policy proposals in the fight against financial crises. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

Láštic, Erik: CESIUK Policy Paper 3/2011: Referendum v politickom systéme SR: Identifikácia problémov a návrhy riešení. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

Rybář, Marek: CESIUK Policy Paper 4/2011: Financovanie politických strán na Slovensku: slabiny a odporúčania na zmenu. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

CESIUK štúdie k marginalizovaným rómskym komunitám

Bajúszová, Zita, Ružičková, Jana, Világi, Aneta, Malová, Darina, Škobla, Daniel: Úspešné životné stratégie MRK: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v SR.

Fukas, Andrej, Hrustičová, Ľudmila, Lauko, Ondrej, Ružičková, Jana, Malová, Darina, Škobla, Daniel: Empirický výskum projektov zameraných na MRK v SR.

Ďalšie publikácie:

Bilčík, Vladimír: Slovensko a Európska únia v roku inštitucionálnych zmien. In: Peter Brezáni (ed.) Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej Republiky 2009, Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2010, s. 21-34.

Dolný, Branislav: Possible Application of Deliberative Democracy in Parliament. In: Human Affairs 21, 2011

Gál, Zsolt: The Financial Crisis, its Roots and Consequences. In: M. Majer, R. Ondrejcsak, V. Tarasovič a T. Valášek: Panorama of Global Security 2011. Centre of European and North Atlantic Affairs, Bratislava 2011

Láštic, Erik: If It Works, Fine, If Not, So What? Initiatives In Slovakia. In: Setälä, M., Schiller, T.: Citizens' Initiatives In Europe, Palgrave MacMillan, Houndmills, 2012

Buzalka, Juraj a Malová, Darina: Spoločenské inovácie : aktuálna téma alebo ďalší módny trend? In: OS, Roč. 14, č. 2 (2010), s. 5-9

Bátora, Jozef: Demokratická zodpovednosť diplomacie EÚ: národná, federálna či kozmopolitná? OS, Roč. 14, č. 2

Gabrižová, Zuzana, Malová, Darina a Láštic, Erik: Democratic Innovations in the European Union: The case of the European citizens' initiative. In: V. Žuborová, D.C. Iancu, U. Pinterič (eds.): Social responsibility in 21st century. Založba Vega, 2011, Ljubljana.

Lisoňová, Zuzana: Changing Patterns of EU Foreign Policy and the Small Member States: What Scope for EU Presidency as Policy Entrepreneur? In: V. Žuborová, D.C. Iancu, U. Pinterič (eds.): Social responsibility in 21st century. Založba Vega, 2011, Ljubljana.

Lisoňová, Zuzana: The Czech and Slovenian EU presidencies in a comparative perspective, IN: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Roč. 19, č. 4 (2010), s. 79-84

Bátora, Jozef a Mokre, Monika: Culture and External Relations Europe and Beyond. Ashgate 2011

Lisoňová, Zuzana: Skúsenosti z predsedníctva EÚ: faktor vo formovaní preferencií "nových" členských štátov? In: Od úpadku k oživeniu? Príčiny, priebeh a následky hospodárskej krízy, Bratislava : Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV, 2010 S. 129-14