Centrá excelentnosti a akademické siete

Centrum excelentnosti je pracovisko s pridanou hodnotou pre celý európsky výskumný priestor sústreďujúce špičkových vedcov z oblasti vedy, na ktorú sa špecializuje. Výsledky jeho práce majú priame dopady na spoločenskú prax v Slovenskej republike a aplikujú sa aj pri vzdelávaní nových výskumných pracovníkov.