Dimenzia verejnej politiky a ekonómie

CESIUK monografie

Sičáková-Beblavá, Emília, Beblavý, Miroslav, Kollár, Matúš a Lovrantová, Katarína: Slamené či oceľové putá? Medzinárodné dohovory a protikorupčné opatrenia na Slovensku. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

Staroňová, Katarína a kol.: Inovácie vo verejnom sektore Slovenska. Prípadové štúdie. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

CESIUK Zborník

Malová, Darina a Lisoňová, Zuzana (eds.): Sociálne a politické inovácie: Európsky pohľad na Slovensko. Univerzita Komenského v Bratislave, 2011

Ďalšie publikácie:

Ševčovič, Daniel a Takáč, Martin: Sensitivity analysis of the early exercise boundary for American style of Asian options, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, Ser. B, Volume 2, Number 2-3, Pages 231–247 2011

Beblavý, Miroslav: Rovná daň a zdanenie práce – česká a slovenská skúsenosť. In: Ekonomický časopis, 58, 2010, č. 8, s. 821 – 837

Filová, Lenka, Trnovská, Mária a Harman, Radoslav: Computing maximin efficient experimental designs using the methods of semidefinite programming, Metrika 2011, DOI 10.1007/s00184-011-0348-6

Melicherčík, Igor a Ševčovič, Daniel: Dynamic Model of Pension Savings Management with Stochastic Interest Rates and Stock Returns. To appear in the proceedings of the conference MAF 2010, Ravello, Italy, April 7-9, 2010

Melicherčík, Igor a Ševčovič, Daniel: Dynamic Stochastic Accumulation Model with Application to Pension Savings Management. Yugoslav Journal of Operations Research, 20, (2010), No 1, 1-24