Political dimension

Publications:

Gál, Zsolt: The 2007-2009 Financial Crisis: What Went Wrong and What Went Different? Bratislava: Comenius University Press, 2011.

Gál, Zsolt: CESIUK Policy Paper 1/2011: Policy proposals in the fight against financial crises. Bratislava: Comenius University Press, 2011.

Bilčík, Vladimír: Slovensko a Európska únia v roku inštitucionálnych zmien. In: Peter Brezáni (ed.) Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej Republiky 2009, Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2010, pp. 21-34.

Dolný, Branislav: Possible Application of Deliberative Democracy in Parliament. In: Human Affairs 21, 2011, pp. 422-436.

Gál, Zsolt: The Financial Crisis, its Roots and Consequences. In: M. Majer, R. Ondrejcsak, V. Tarasovič a T. Valášek: Panorama of Global Security 2011. Centre of European and North Atlantic Affairs, Bratislava 2011.

Láštic, Erik: If It Works, Fine, If Not, So What? Initiatives In Slovakia. In: Setälä, M., Schiller, T.: Citizens' Initiatives In Europe, Palgrave MacMillan, Houndmills, 2012.

Buzalka, Juraj a Malová, Darina: Spoločenské inovácie : aktuálna téma alebo ďalší módny trend? In: OS, vol. 14 (2010), no. 2, pp. 5-9.

Bátora, Jozef: Demokratická zodpovednosť diplomacie EÚ: národná, federálna či kozmopolitná? In: OS, vol. 14 (2010), no. 2.

Gabrižová, Zuzana, Malová, Darina and Láštic, Erik: Democratic Innovations in the European Union: The case of the European citizens' initiative. In: V. Žuborová, D.C. Iancu, U. Pinterič (eds.): Social responsibility in 21st century. Založba Vega, 2011, Ljubljana.

Lisoňová, Zuzana: Changing Patterns of EU Foreign Policy and the Small Member States: What Scope for EU Presidency as Policy Entrepreneur? In: V. Žuborová, D.C. Iancu, U. Pinterič (eds.): Social responsibility in 21st century. Založba Vega, 2011, Ljubljana.

Lisoňová, Zuzana: The Czech and Slovenian EU presidencies in a comparative perspective, In: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, vol. 19 (2010), no. 4, pp. 79-84.

Bátora, Jozef and Mokre, Monika: Culture and External Relations Europe and Beyond. Ashgate 2011.

Lisoňová, Zuzana: Skúsenosti z predsedníctva EÚ: faktor vo formovaní preferencií "nových" členských štátov? In: Od úpadku k oživeniu? Príčiny, priebeh a následky hospodárskej krízy, Bratislava : Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV, 2010 S. 129-14