Dimension of culture, identity and communication

Publications:

Bielik, L., Gahér, F. and Zouhar, M.: O definíciách a definovaní. In: Filozofia, no. 65 (2010), no. 8, 719–737.

Buzalka, Juraj and Malová, Darina: Spoločenské inovácie : aktuálna téma alebo ďalší módny trend? In: OS, vol. 14 (2010), no. 2, pp. 5-9.

Podoba, Juraj: V oku hurikánu? Sociokultúrna zmena a inovácie v kontexte nedovŕšenej modernizácie. In: OS, vol. 14 (2010), no. 2, pp. 69-90.

Tancer, Jozef: Viacjazyčnosť v Bratislave. In: OS, vol. 14 (2010), no. 2, pp. 57-68.