Social dimension

Publications:

Ritomský, Alojz: Reflexie inovačných aktérov ako metodologická inšpirácia In: Sociálne a politické analýzy, vol. 3 (2009), no. 2, pp. 1-27.

Ritomský, Alojz: Spoločenské vedy a spoločenský život z inovačnej perspektívy. In: Sociálne a politické analýzy, vol. 4 (2010), no. 1, pp. 1-18.

Lubelcová Gabriela: Social Innovations in the Context of Modernization. In: Slovak Sociological Review, vol. 44 (2012), no.3, pp. 291-313.

Lubelcová Gabriela: Forma a proces - dilema sociálneho podniku a sociálneho podnikania. In: Zborník príspevkov - Sociální ekonomika jako producent sociální a veřejné přidané hodnoty. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelistu Purkyně, 2009.

Lubelcová Gabriela: Sociálny kapitál ako predpoklad a dôsledok sociálneho podnikania. In: Korimová, G. - Jakab, K. (eds.): Sociálne podnikanie verzus chudoba a sociálna exklúzia. Banská Bystrica: Matej Bel University Press, 2010.

Szapuová, Mariana: Úvahy o rode a vede alebo od otázky žien vo vede k otázke rodovej určenosti vedy. In: Filozofia, vol. 65 (2010), no. 5 (2010), pp. 485-492

Szapuová, Mariana: Bremeno dôkazu majú znášať tí, ktorí trvajú na disparite privilégií, alebo, načo oprašovať staré filozofické argumenty. In: Gender/rovné příležitosti/výzkum, vol. 12 (2012), no. 1, pp. 3-12.

Kiczková, Zuzana: Kategórie verejného a súkromného pri analýze mocenskej asymetrie rodov. Retrospektívy a perspektívy. In: Gender/rovné příležitosti/výzkum, vol. 12 (2012), no. 1, pp. 13-24.

Kiczková, Zuzana and Szapuová, Mariana: O gender mainstreamingu alebo o tom, ako inovovať spoločnosť uplatnením rodového hľadiska. In: OS, vol. 14 (2010), no. 2, pp. 69-90.