Študentská anketa

Študentská anketa za zimný semester akademického roka 2023/2024 je spustená!

Aplikácia na vyplnenie ankety bude otvorená do nedele 7. januára 2024. Anketu nájdete na webovej stránke fakulty

Milé študentky, milí študenti, prosím vyjadrite svoj názor na jednotlivé predmety, na študijné programy i na celkovú kvalitu vzdelávania počas zimného semestra. Uvítame vaše hodnotenia a konštruktívne podnety, ktoré nám každý semester poskytujú dôležitú spätnú väzbu!

Ďakujeme veľmi pekne.

Filozofická fakulta organizuje študentskú anketu v elektronickej podobe po skončení výučbovej časti každého semestra (počas skúškového obdobia). Vyjadrenia a hodnotenia študentov predstavujú dôležitú spätnú väzbu pre vedenie fakulty, vedúcich katedier i jednotlivých pedagógov. Na vyplnenie ankety sa študent musí prihlásiť heslom ako do AIS-u, anketa je však anonymná a nemožno identifikovať autora či autorku konkrétnych komentárov a hodnotení. Nájdite si chvíľu času a v skúškovom období anketu vyplňte.