Harmonogram zápisov

PRVÝ ROČNÍK – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2. septembra 2024 o 8.00 h - archeológia; archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva; dejiny umenia; estetika; etnológia; maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax;

2. septembra 2024 o 11.00 h - filozofia; germánske štúdiá; história; informačné štúdiá; klasické jazyky; pedagogika;

2. septembra 2024 o 14.00 h - marketingová komunikácia; muzikológia; politológia; religionistika; ruské a východoeurópske štúdiá;

3. septembra 2024 o 8.00 h - psychológia; románske štúdiá; slovanské štúdiá; slovenský jazyk a literatúra;

3. septembra 2024 o 11.00 h - sociológia; východoázijské jazyky a kultúry; žurnalistika

3. septembra 2024 o 14.00 h - študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo): anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra; anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra; anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra; anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra; anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra; anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra; anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra;

4. septembra 2024 o 8.00 h - študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo) - ostatné

4. septembra 2024 o 11.00 h - všetky študijné programy učiteľstva

4. septembra 2024 o 14.00 h - stredoeurópske štúdiá

 

PRVÝ ROČNÍK - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

10. septembra 2024 o 8.00 h - archeológia; archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva; estetika; etnológia a kultúrna antropológia; filozofia; história; informačné štúdiá; maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax; marketingová komunikácia; muzikológia;

10. septembra 2024 o 11.00 h - pedagogika; politológia; psychológia;

11. septembra 2024 o 8.00 h - religionistika; románske štúdiá; ruské a východoeurópske štúdiá; slovenský jazyk a literatúra; stredoeurópske štúdiá; sociológia; východoázijské jazyky a kultúry; žurnalistika; študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo): anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra; anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra; anglický jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra

11. septembra 2024 o 11.00 h - študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo) - ostatné; všetky študijné programy učiteľstva;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE ŠTUDENTOV DRUHÝCH A VYŠŠÍCH ROČNÍKOV

Bez uhradenia validačnej známky zápis na štúdium nie je možný! 

Pred zápisom preto musíte mať uhradený poplatok za validačnú známku na akademický rok 2024/2025. Príkaz na úhradu nájdete v AiSe po potvrdení elektronického predzápisu v aplikácii VSES017 Štúdium, zoznam štúdií, menu "Školné a poplatky", vybrať rok poplatku 2024/2025 .... (Stručný obrázkový návod), resp. v študentskom zobrazení na hlavnej stránke v sekcii Neuhradené poplatky. Ak vykonáte platbu prevodom z účtu na účet (internetbankingom, na pobočke) a správne uvediete všetky údaje (číslo účtu, sumu, variabilný symbol a špecifický symbol) Vaša platba bude spárovaná automaticky do 3 pracovných dní. Či bola platba zaznamenaná, si opäť môžete skontrolovať v AiSe.

Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou!

V prípade nedodržania uvedeného postupu budete musieť dokladovať zaplatenie poplatku.

 

DRUHÝ A VYŠSIE ROČNÍKY - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2. rok bakalárskeho štúdia - 5. septembra 2024 od 9.00 do 16.00 h

3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia - 9. septembra 2024 od 9.00 do 16.00 h

Obedová prestávka od 12.00 do 13.00 h.

 

DRUHÝ A VYŠŠIE ROČNÍKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

2. a vyššie roky magisterského štúdia – 12. septembra 2024 od 9.00 do 16.00 h

Obedová prestávka od 12.00 do 13.00 h.