Harmonogram zápisov

PRVÝ ROČNÍK – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM


UCHÁDZAČI S ROZHODNUTÍM O RIADNOM PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM

4. septembra 2023 o 8.00 h - archeológia, archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, dejiny umenia, estetika, etnológia, klasické jazyky, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, muzikológia

4. septembra 2023 o 11.00 h - filozofia, germánske štúdiá, história, informačné štúdiá, marketingová komunikácia, pedagogika, ruské a východoeurópske štúdiá

4. septembra 2023 o 14.00 h - politológia, románske štúdiá, sociológia, žurnalistika

5. septembra 2023 o 8.00 h - psychológia, religionistika, slovanské štúdiá, slovenský jazyk a literatúra

5. septembra 2023 o 11.00 h - študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo), ktoré majú v kombinácii anglický jazyk a kultúru, arabský jazyk a kultúru, bulharský jazyk a kultúru, francúzsky jazyk a kultúru, grécky jazyk a kultúru a maďarský jazyk a kultúru

5. septembra 2023 o 14.00 h - študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo) - ostatné, všetky študijné programy učiteľstva

UCHÁDZAČI S ROZHODNUTÍM O PODMIENEČNOM PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM

14. septembra 2023 o 8.00 h - archeológia, archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, dejiny umenia, estetika, etnológia, filozofia, germánske štúdiá, história, informačné štúdiá, klasické jazyky, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, marketingová komunikácia, muzikológia, pedagogika, politológia, psychológia, religionistika, románske štúdiá, ruské a východoeurópske štúdiá

14. septembra 2023 o 11.00 h - slovanské štúdiá, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, žurnalistika, všetky študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo), všetky študijné programy učiteľstva

UCHÁDZAČI NA ŠTUDIJNÝ PROGRAM STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ BEZ OHĽADU NA TYP ROZHODNUTIA O PRIJATÍ

14. septembra 2023 o 14.00 h

 

PRVÝ ROČNÍK - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

12. septembra 2023 o 8.00 h - archeológia, archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, estetika, etnológia a kultúrna antropológia, filozofia, germánske štúdiá, história, informačné štúdiá, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, marketingová komunikácia, muzikológia

12. septembra 2023 o 11.00 h - pedagogika, politológia, religionistika, románske štúdiá, ruské a východoeurópske štúdiá, slovenský jazyk a literatúra, stredoeurópske štúdiá, východoázijské jazyky a kultúry

12. septembra 2023 o 14.00 h - psychológia, slovanské štúdiá, sociológia

13. septembra 2023 o 8.00 h - žurnalistika, všetky študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)

13. septembra 2023 o 11.00 h - všetky študijné programy učiteľstva


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE ŠTUDENTOV DRUHÝCH A VYŠŠÍCH ROČNÍKOV

Bez uhradenia validačnej známky zápis na štúdium nie je možný! 

Pred zápisom preto musíte mať uhradený poplatok za validačnú známku na akademický rok 2023/2024. Príkaz na úhradu nájdete v AiSe v aplikácii VSES017 Štúdium, zoznam štúdií, menu "Školné a poplatky", vybrať rok poplatku 2023/2024 .... (Stručný obrázkový návod), resp. v študentskom zobrazení na hlavnej stránke v sekcii Neuhradené poplatky. Ak vykonáte platbu prevodom z účtu na účet (internetbankingom, na pobočke) a správne uvediete všetky údaje (číslo účtu, sumu, variabilný symbol a špecifický symbol) Vaša platba bude spárovaná automaticky do 3 pracovných dní. Či bola platba zaznamenaná, si opäť môžete skontrolovať v AiSe.

Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou!

V prípade nedodržania uvedeného postupu budete musieť dokladovať zaplatenie poplatku.

 

DRUHÝ A VYŠSIE ROČNÍKY - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

2. rok bakalárskeho štúdia - 6. septembra 2023 od 9.00 do 17.00 h

3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia 7. septembra 2023 od 9.00 do 17.00 h

Obedová prestávka od 12.00 do 13.00 h.

 

DRUHÝ A VYŠŠIE ROČNÍKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

2. a vyššie roky magisterského štúdia – 11. septembra 2023 od 9.00 do 17.00 h

Obedová prestávka od 12.00 do 13.00 h.