Podujatia 2022

8. 12. 2022 – Priateľské stretnutie pedagógov so študentmi

8. 12. 2022 – Sympózium s názvom Miesto Andora Sasa v maďarskom vedeckom priestor v (Česko)Slovensku

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

15. 11. 2022 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúca: Ildikó Babócsy. Názov prednášky A tanulók aktivizálásának digitális eszközei. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

 

 

15. 11. 2022 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúca: dr. Ida Dringó-Horváth. Názov prednášky Prezentácia vs. PowerPoint. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

 

 

25. 10. 2022 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúca: Zsófia Ludányi. Názov prednášky Výučba materinského jazyka na základe jazykových problémov. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

2. 5. 2022 – Exkurzia študentov KMJL v redakcii Új Szó

22. 4. 2022 – Katedrové kolo študentskej vedeckej konferencie

23. 3. 2022 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Attila Lovász. Názov prednášky Strážne psy demokracie - médiá a spoločnosť. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

18. 3. 2022 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Zoltán Szalay. Názov prednášky Médiá a minority dnes na Slovensku. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"