Podujatia 2013

Vedecká konferencia na pamiatku Zsigmonda Zalabaiho s názvom "Dumanie v trópoch – Príhoda básne" dňa 2. a 3. decembra 2013

Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus" dňa 18. novembra 2013. Prednášajúca: N. Császi Ildikó. Názov prednášky: Vývoj základných kompetencií v materinskom jazyku

Sympózium s názvom "Kontakty väčšinového a menšinového jazyka v poetických a pragmatických textoch" dňa 13. novembra 2013

Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus" dňa 21. októbra 2013. Prednášajúci: Péntek János. Názov prednášky: Maďarské nárečia v Moldavsku

Priateľské stretnutie pedagógov so študentmi dňa 29. apríla 2013

Katedrové kolo študentskej vedeckej konferencie dňa 15. apríla 2013