Podujatia 2017

19. 12. 2017 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Anikó N. Tóth. Názov prednášky Trendy súčasnej maďarskej detskej literatúry

18. 12. 2017 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Csilla Nagy. Názov prednášky Časopis Irodalmi Szemle a súčasná maďarská časopisecká kultúra menšiny

18. 12. 2017 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: dr. Csanád Bodó. Názov prednášky Diskurzy etnickej skupiny "csángó" v rumunskom Moldavsku.

11. 12. 2017 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Ottó Pecsuk. Názov prednášky Preklad Biblie ako dedičstvo reformácie

22-23. 11. 2017 - medzinárodná vedecká konferencia na pamiatku stého narodenia Lajosa Turzcela

25. 10. 2017 – Vlastná a nevlastná materčina (sympózium o vyučovaní a používaní materinského jazyka na školách s VJM)

23. 10. 2017 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: dr. Attila László Nemesi. Názov prednášky Humor ako prostriedok pragmatiky

23. 10. 2017 – Prednáška fínskeho profesora Jarmo Jantunena

8. 5. 2017 – Turistická vychádzka členov katedry

25. 4. 2017 – Prednáška maďarských jazykovedcov Györgya Szerecza a Rita Hegedűs–Szerecz

24. 4. 2017 – Katedrové kolo študentskej vedeckej konferencie

8. 4. 2017 – Turistická vychádzka členov katedry

17. 3. 2017 – Beseda s fínsko-slovenskou spisovateľkou Alexandrou Salmelou

6. 3. 2017 – Prednáška o výrobe videozáznamov a televíznych programov na Slovensku. Prednášateľka: Mária Haraszti