Podujatia 2015

Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus" dňa 9. decembra 2015. Prednášajúci: László Ferenc. Názov prednášky: Maďarská žurnalistika v súčasnosti

Priateľské stretnutie pedagógov so študentmi dňa 8. decembra 2015

Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus" dňa 3. decembra 2015. Prednášajúca: Antal Anna. Názov prednášky: Tlmočnícke stratégie a kompetencie

Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus" dňa 3. decembra 2015. Prednášajúci: Kőbányai János. Názov prednášky: Problematika maďarsko-židovskej literatúry.

Sympózium s názvom "Kultúrno-jazykové kontakty v dialógu menšiny a väčšiny" 25. novembra 2015

Oslava životného jubilea Zoltána Fónoda 3. novembra 2015

Beseda s Pálom Závadom 13. októbra 2015

Turistická vychádzka členov katedry 10. októbra 2015

Konferencia s názvom "Štúdie k básnickým portrétom. Dielo Árpáda Tőzséra a siločiary súčasnej maďarskej poézie" 7. a 8. októbra 2015

Exkurzia študentov KMJaL v redakcii Új Szó dňa 28. mája 2015

Turistická vychádzka členov katedry 1. mája 2015

 

Katedrové kolo študentskej vedeckej konferencie dňa 13. apríla 2015