Podujatia 2014

Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus" dňa 9. decembra 2014. Prednášajúca: Fenyvesi Anna. Názov prednášky "Revitalizácia jazyka v období digitalizácie"

Konferencia s názvom "Od jazykovej geografie k geografii mien. Interetnické vzťahy" dňa 20. a 21. novembra 2014

 

Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus" dňa 13. novembra 2014. Prednášajúca: Antal Anna. Názov prednášky: Základy konferenčného tlmočenia

Sympózium s názvom "Jazykové ideológie v dialógu menšiny a väčšiny" dňa 5. novembra 2014

Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus" dňa 29. októbra 2014. Prednášajúci: A. Molnár Ferenc. Názov prednášky: Interpretácia jazykových pamiatok v zrkadle etymologických výskumov

Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus" dňa 6. októbra 2014. Prednášajúci: Nádasdy Ádám. Názov prednášky: Preklady Danteho

Turistická vychádzka členov katedry dňa 9. mája 2014