Životopis

Mgr. Martin Strižinec


Pracovné skúsenosti:

ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA
- moderátor diskusných relácií O 5 minút 12  a Z prvej ruky
- moderátor  volebného a mimoriadneho spravodajského vysielania RTVS
- množstvo rozhovorov s významnými osobnosťami

RÁDIO HEY / RÁDIO ANTÉNA
od marca 2011 do januára 2014

- moderátor spravodajstva a content manager
- participácia na projekte premeny Rádia Hey na Anténa hitrádio


- Konzultácie a školenia BCI Media Expert a Infonet Media v Slovinsku (Radio 1 a Radio Antena v Ľubľane)


TA3 - SPRAVODAJSKÁ TELEVÍZIA
od novembra 2009 do októbra 2013

- moderátor spravodajstva a diskusných relácií

                                   

RÁDIO EXPRES
od mája 2001 do októbra 2009

- moderátor spravodajstva
- konzultácie a školenia BCI Media Experts

 
Vzdelanie:

KATEDRA ŽURNALISTIKY FIF UK, BRATISLAVA /  2000 – 2007
- téma diplomovej práce: „Televízia Markíza: Vplyv Pavla Ruska na obsah jej vysielania a formovanie mediálneho prostredia“