Výskum

Oblasti výskumného záujmu

- aktuálne trendy v rozhlasovom vysielaní
- zmeny na rozhlasovom trhu
- formátovanie rozhlasových staníc
- rozhlasové žurnalistické žánre