Predmety

Mediálny ateliér 4 (rozhlas)
Mediálny ateliér 6 (rozhlas)
Mediálny ateliér 5
Teória redigovania 2
Žurnalistické žánre 2