Predmety

Computer literacy
Mediálny ateliér (tlač)
Mediálna výchova