Životopis

Dátum narodenia: 30. máj 1995

 

Vzdelanie:

 

2020 – súčasnosť
interné doktorandské štúdium (PhD.)
Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

2017 – 2019
magisterské štúdium (Mgr.) v odbore Žurnalistika; Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Téma diplomovej práce: Nový svet (1926 – 1945), obrázkový týždenník spoločenský a kritický

 

2014 – 2017
bakalárske štúdium (Bc.) v odbore Žurnalistika; Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Téma bakalárskej práce: Juraj Špitzer (1919 – 1995) – publicista 

Profesijný životopis:

 

2020 – súčasnosť
študentka doktorandského štúdia (PhD.) v dennej forme vzdelávania, Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2019 – súčasnosť
online media specialist – CKM 2000 Travel, s.r.o. 

2015 – súčasnosť
copywriting (tvorba reklamných textov) – freelancer 

2016 – 2018
fotografka – reklamná a umelecká agentúra Morning Net, s.r.o. 

2015 – 2018
moderátorka a redaktorka – hudobná televízia TOPFEST.TV

2013 – 2017
redaktorka – regionálne periodikum Topoľčianske noviny - MY 

Stáže:

október 2018 – máj 2019

denník SME, rubrika Lovíme hoaxy

  

Pedagogická prax:

2020 – súčasnosť – Katedra žurnalistiky FiF UK

 

Ocenenia:

2019

2. miesto v sekcii Žurnalistika – Študentská vedecká a odborná konferencia; práca Časopis Nový svet v rokoch 1939 – 1945: propaganda slovenského štátu slovom a obrazom
2. miesto – Cena Daniela Tupého 2019; práca Časopis Nový svet v rokoch 1939 – 1945
1. miesto v sekcii Žurnalistika – Študentská vedecká a odborná konferencia; práca Obraz spoločnosti očami alternatívnych médií (kolektívna práca – spoluautorstvo)
Čestné uznanie za hodnotnú prácu – Cena Daniela Tupého 2019; práca Obraz spoločnosti očami alternatívnych médií (kolektívna práca – spoluautorstvo)
Cena rektora za diplomovú prácu Nový svet (1926 – 1945), obrázkový týždenník spoločenský a kritický
Akademická pochvala za plnenie študijných povinností počas štúdia na vysokej škole

2018

1. miesto v sekcii Žurnalistika – Študentská vedecká a odborná konferencia; práca Mladí ľudia vo svete alternatívnych médií a falošných správ (kolektívna práca – spoluautorstvo)
3. miesto – Cena Daniela Tupého 2018; práca Vzťah židovského a majoritného obyvateľstva v Topoľčanoch v 30. a 40. rokoch 20. storočia

2017

3. miesto v sekcii Žurnalistika – Študentská vedecká a odborná konferencia; práca Juraj Špitzer (1919 – 1995) – Memoárová a esejistická tvorba
3. miesto – Cena Daniela Tupého 2017; práca Juraj Špitzer (1919 – 1995) – publicista

 

2016
2. miesto v sekcii Žurnalistika – Študentská vedecká a odborná konferencia; práca Časopis Živena a jeho reflektovanie života Sloveniek v roku 1942

 

 

Osobné zručnosti:

Jazyky:
slovenský – materinský
anglický – pokročilý – úroveň C1 (certifikát UNICERT III)
ruský – mierne pokročilý – úroveň B1
španielsky – začiatočník

 

Počítačové zručnosti:
Word, Excel, PowerPoint
Picasa, PhotoScape X (úprava grafiky a fotografií)
Audacity (strih a úprava zvukového záznamu)
QuarkXPress, Publisher (desktop publishing)

 

Kurzy:
PDCS - Ako písať, aby nás čítali (08. – 09. 10. 2019)
samsiDigital – Komunikácia na sociálnych sieťach (04. 12. 2018)
vodičský preukaz AM, B1, B