Výskum

Projekty 

2021 – 2023
Vplyv médií na spoločenský status celebrít: premeny mediálneho obrazu Mariána Kočnera v slovenskej spoločnosti – riešiteľka projektu grantovej úlohy VEGA č. 1/0203/21

2021
Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie – spoluriešiteľka grantovej úlohy KEGA č. 008TTU-4/2019; Info: https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/12190

október 2018 – máj 2019
účastníčka projektu Mladí ľudia vo svete alternatívnych médií a falošných správ (U.S. Embassy Small Grants Program 2018)
University of Maryland, USA

január 2018 – marec 2018
účastníčka projektu Sloboda slova a alternatívne fakty
Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave, Slovak Spectator, University of Maryland

 

Oblasti individuálneho výskumu

Nové médiá
Problematika dezinformácií a alternatívnych „médií“
Sociálne siete, influencing a nástrahy online priestoru
História – súčasnosť – budúcnosť slovenskej žurnalistiky