Kontakt

Sekretariát katedry

Jarmila STRUŠKOVÁ

jarmila.struskovafphil.uniba.sk

Telefón: +421-2-592 44 173

Kancelária: Š 416

Adresa: Šafárikovo nám. 6 (stará budova), 4. poschodie

Poštová adresa katedry

Katedra sociológie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Gondova 2

814 99 Bratislava

Ako nás nájdete?

Kancelárie Katedry sociológie sa nachádzajú na 4. a 5. poschodí budovy Právníckej a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na Šafárikovom námestí 6. Sekretariát katedry sa nachádza na 4. poschodí v kancelárii 416.