Štúdium

Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako jediná zo slovenských katedier sociológie má v súčasnosti právo realizovať výučbu na všetkých troch stupňoch štúdia sociológie (na bakalárskom, magisterskom i doktorandskom stupni).

V ďalších podsekciách tejto časti stránky nájdete napríklad informácie pre záujemcov o štúdium sociológie v jednotlivých stupňoch štúdia, údaje o bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu, o rigoróznom konaní, ale aj množstvo praktických a užitočných informácií o záverečných prácach, o študentskej mobilite, ŠVOKU-u, či aktuálny rozvrh hodín.

Harmonogram akademického roka 2022/2023

Bližšie informácie o harmonograme akademického roka 2022/2023 v zimnom a letnom semestri, konaní štátnych skúšok a termínoch administrácie záverečných prác nájdete tu.