Členovia katedry

Profesori

Prof. PhDr. Gabriela LUBELCOVÁ, PhD. 

E-mail: gabriela.lubelcova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 10.00 - 12.00 hod. 

Kancelária: SB 503

Telefónny kontakt: 02/9013 2037


Prof. PhDr. Juraj SCHENK, PhD.  

E-mail: juraj.schenk@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 9.00 - 11.00 hod.

Kancelária: SB 521 

Telefónny kontakt: 02/9013 2039


Prof. PhDr. Ján SOPÓCI, PhD. 

študijný poradca

E-mail: jan.sopoci@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 12.00 - 14.00 hod.

Kancelária: SB 514

Telefónny kontakt: 02/9013 2038

Odborní asistenti

PhDr. Eva LAIFEROVÁ, PhD. 

katedrová koordinátorka výmenných mobilít

E-mail: eva.laiferova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Utorok 13.00 - 15.00 hod.

Kancelária: SB 423

Telefónny kontakt: 02/9013 2036


Mgr. Petra CHOVANCOVÁ, PhD.  

E-mail: petra.chovancováuniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 14.00 - 16.00 hod.

Kancelária: SB 503

Telefónny kontakt: 02/9013 2037


Mgr. Roman DŽAMBAZOVIČ, PhD.  

vedúci katedry

E-mail: roman.dzambazovic@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Utorok 12.30 - 14.30 hod.

Kancelária: SB 417

Telefónny kontakt: 02/9013 2034; 02/9013 1497


Mgr. Daniel GERBERY, PhD. 

E-mail: daniel.gerbery@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 11.30 - 13.30 hod.

Kancelária: SB 423 

Telefónny kontakt: 02/9013 2035

Doktorandi

Mgr. Martina ZBOROŇOVÁ

E-mail: zboronova2uniba.sk

Kancelária: SB 503

 

Mgr. Jakub HANKOVSKÝ

E-mail: hankovsky1uniba.sk

Kancelária: SB 521

Sekretárka katedry

Jarmila STRUŠKOVÁ

E-mail: jarmila.struskova@uniba.sk

Kancelária: SB 416