Členovia katedry

Profesori

Prof. PhDr. Ján SOPÓCI, PhD. 

vedúci katedry

E-mail: jan.sopoci@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Pondelok 13.00 - 15.00 hod.

Kancelária: Š 417


Prof. PhDr. Juraj SCHENK, PhD.  

E-mail: juraj.schenk@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Utorok 9.30 - 11.30 hod.

Kancelária: Š 521 

Docentka

Doc. PhDr. Gabriela LUBELCOVÁ, PhD. 

E-mail: gabriela.lubelcova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 9.30 - 11.30 hod.

Kancelária: Š 503

Odborní asistenti

PhDr. Eva LAIFEROVÁ, PhD. 

E-mail: eva.laiferova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 11.00 - 13.00 hod.

Kancelária: Š 423


PhDr. Ľudmila MISTRIKOVÁ, PhD.  

E-mail: ludmila.mistrikova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 13.30 - 15.30 hod.

Kancelária: Š 521


Mgr. Roman DŽAMBAZOVIČ, PhD.  

študijný poradca

E-mail: roman.dzambazovic@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 8.30 - 10.30 hod.

Kancelária: Š 423


Mgr. Daniel GERBERY, PhD. 

E-mail: daniel.gerbery@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 11.00 - 12.00 hod., Štvrtok 14.00 - 15.00 hod.

Kancelária: Š 423

Doktorandi

Mgr. Helena DRAGULOVÁ

E-mail: helena.dragulovafphil.uniba.sk

Kancelária: Š 503


Mgr. Lucia ECKEROVÁ

E-mail: eckerova4uniba.sk

Kancelária: Š  521

 

Mgr. Martina ZBOROŇOVÁ

E-mail: zboronova2uniba.sk

Kancelária: Š 503

Sekretárka katedry

Jarmila STRUŠKOVÁ

E-mail: jarmila.struskova@uniba.sk

Kancelária: Š 416