Členovia katedry

Profesori

Prof. PhDr. Gabriela LUBELCOVÁ, PhD. 

E-mail: gabriela.lubelcova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Utorok 13.00 - 15.00 hod.

Kancelária: S 503

Telefónny kontakt: 02/9013 2037


Prof. PhDr. Ján SOPÓCI, PhD. 

študijný poradca

E-mail: jan.sopoci@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Utorok 14.00 - 16.00 hod.

Kancelária: S 514

Telefónny kontakt: 02/9013 2038

Docenti / Funkčné miesto docenta

Mgr. Pavol BABOŠ, M.Sc., PhD. 

katedrový koordinátor výmenných mobilít

E-mail: pavol.babosuniba.sk

Konzultačné hodiny: Pondelok 8.30 - 10.30 hod.

Kancelária: S 521

Telefónny kontakt: 02/9013 2008


Doc. Mgr. Roman DŽAMBAZOVIČ, PhD.  

vedúci katedry

E-mail: roman.dzambazovic@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Pondelok 12.30 - 14.30 hod.

Kancelária: S 513

Telefónny kontakt: 02/9013 2034


Doc. Mgr. Daniel GERBERY, PhD. 

E-mail: daniel.gerbery@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 10.00 - 12.00 hod.

Kancelária: S 521 

Telefónny kontakt: 02/9013 2039


Doc. PhDr. Dušan JANÁK, Ph.D.  

E-mail: dusan.janakuniba.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 12.30 - 14.30 hod.  

Kancelária: S 512

Telefónny kontakt: 02/9013 2037

Doktorandi

Mgr. Martina ZBOROŇOVÁ

E-mail: zboronova2uniba.sk

Kancelária: S 503

Konzultačné hodiny: na základe dohody

 

Mgr. Jakub HANKOVSKÝ

E-mail: hankovsky1uniba.sk

Kancelária: S 512

Konzultačné hodiny: Utorok 15.00 - 17.00 hod.

Sekretárka katedry

Jarmila STRUŠKOVÁ

E-mail: jarmila.struskova@uniba.sk

Kancelária: S511