Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Profesori

Prof. PhDr. Gabriela LUBELCOVÁ, PhD. 

E-mail: gabriela.lubelcova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Utorok 10.00 - 12.00 hod.

Kancelária: SB 503

Telefónny kontakt: 02/9013 2037


Prof. PhDr. Juraj SCHENK, PhD.  

E-mail: juraj.schenk@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 9.30 - 10.30 hod., 13.00 - 14.00 hod.

Kancelária: SB 521 

Telefónny kontakt: 02/9013 2039


Prof. PhDr. Ján SOPÓCI, PhD. 

študijný poradca

E-mail: jan.sopoci@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Utorok 12.30 - 14.30 hod.

Kancelária: SB 514

Telefónny kontakt: 02/9013 2038

Odborní asistenti

PhDr. Eva LAIFEROVÁ, PhD. 

katedrová koordinátorka výmenných mobilít

E-mail: eva.laiferova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 10.00 - 12.00 hod.

Kancelária: SB 423

Telefónny kontakt: 02/9013 2036


PhDr. Ľudmila MISTRIKOVÁ, PhD.  

E-mail: ludmila.mistrikova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 14.00 - 16.00 hod.

Kancelária: SB 521

Telefónny kontakt: 02/9013 2040


Mgr. Roman DŽAMBAZOVIČ, PhD.  

vedúci katedry

E-mail: roman.dzambazovic@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Utorok 9.00 - 11.00 hod.

Kancelária: SB 417

Telefónny kontakt: 02/9013 2034; 02/9013 1497


Mgr. Daniel GERBERY, PhD. 

E-mail: daniel.gerbery@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Pondelok 15.00 - 17.00 hod.

Kancelária: SB 423 

Telefónny kontakt: 02/9013 2035

Doktorandi

Mgr. Lucia ECKEROVÁ

E-mail: eckerova4@uniba.sk

Kancelária: Š  521

 

Mgr. Martina ZBOROŇOVÁ

E-mail: zboronova2uniba.sk

Kancelária: Š 503

Sekretárka katedry

Jarmila STRUŠKOVÁ

E-mail: jarmila.struskova@uniba.sk

Kancelária: Š 416