Členovia katedry

Profesori

Prof. PhDr. Gabriela LUBELCOVÁ, PhD. 

E-mail: gabriela.lubelcova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Utorok 11.00 - 12.00 hod., Štvrtok 9.30 - 13.30

Kancelária: SB 503

Telefónny kontakt: 02/9013 2037


Prof. PhDr. Ján SOPÓCI, PhD. 

študijný poradca

E-mail: jan.sopoci@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Pondelok 9.30 - 10.30 h., 13.00 - 14.00 h.

 

Kancelária: SB 514

Telefónny kontakt: 02/9013 2038

Docenti

Doc. Mgr. Roman DŽAMBAZOVIČ, PhD.  

vedúci katedry

E-mail: roman.dzambazovic@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 10.00 - 12.00

Kancelária: SB 513

Telefónny kontakt: 02/9013 1497


Doc. Mgr. Daniel GERBERY, PhD. 

E-mail: daniel.gerbery@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Utorok 14.15 - 15.15, Streda 13.30 - 14.30

Kancelária: SB 521 

Telefónny kontakt: 02/9013 2039


Doc. PhDr. Dušan JANÁK, Ph.D.  

E-mail: dusan.janakuniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 14.00 - 16.00 

Kancelária: SB 512

Telefónny kontakt: 02/9013 2037

Odborný asistent

Mgr. Pavol BABOŠ, M.Sc., PhD. 

katedrový koordinátor výmenných mobilít

E-mail: pavol.babosuniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 9.00 - 11.00

Kancelária: SB 521

Telefónny kontakt: 02/9013 2036

Doktorandi

Mgr. Martina ZBOROŇOVÁ

E-mail: zboronova2uniba.sk

Kancelária: SB 503

Konzultačné hodiny: Štvrtok 12.00 - 14.00 hod.

 

Mgr. Jakub HANKOVSKÝ

E-mail: hankovsky1uniba.sk

Kancelária: SB 521

Konzultačné hodiny: Štvrtok 12.00 - 14.00 hod.

Sekretárka katedry

Jarmila STRUŠKOVÁ

E-mail: jarmila.struskova@uniba.sk

Kancelária: S511