Aktuality

Štátne skúšky máj 2023

Štátne skúšky na bakalárskom stupni štúdia sa uskutočnia 30. mája 2023 v čase od 9.30 hod. v miestnosti SB 515 (budova UK na Šafárikovom námestí). Ďalšie informácie o priebehu štátnej skúšky nájdete tu. Zoznam prihlásených, názvy tém, mená školiteľov/oponentov a poradie nájdete tu.  

ŠVOK 2023

Nový leták Katedry sociológie FiF UK

Pripravili sme pre záujemcov a záujemkyne o štúdium sociológie leták, v ktorom nájdu informácie o prijímacom konaní, katedre, čo naučíme, čo ponúkame a o možnostiach uplatnenia.

Prihlasovanie na Erasmus+ otvorené

Prihlasovanie na ERASMUS+ je otvorené do 15. februára 2023. Môžete sa prihlásiť na zahraničný študijný pobyt a vybrať si na našej katedre z univerzít v Česku (Olomouc, Hradec Králové), Nemecku (Göttingen), Poľsku (Katowice, Lublin, Rzeszow), Slovinsku (Ľubľana) či Švédsku (Lulea). Viac informácií tu.

Deň otvorených dverí na FiF UK

Deň otvorených dverí sa uskutoční v sobotu 28. januára 2023 v čase od 10.00 do 14.00 hod. Katedra sociológia sa bude prezentovať v miestnosti č. 19 (prízemie vľavo) na Gondovej ul. 2 od 11.00 do 14.00 hod. Viac o DOD 2023 nájdete tu a program tu. Tešíme sa na stretnutie.  

Valné zhromaždenie a Výročná konferencia SSS pri SAV

Pozývame vás na Valné zhromaždenie a Výročnú konferenciu Slovenskej sociologickej spoločnosti, ktorá sa bude konať 13.-14.9.2022 na Trnavskej univerzite v Trnave. Program nájdete tu.

Polstoročie profesora Juraja Schenka na Katedre sociológie FiF UK v Bratislave

Pán profesor Juraj SCHENK a jeho nezmazateľná stopa. Viac nájdete tu

Deň otvorených dverí na našej katedre (22.1.2022)

Už túto sobotu (22.1.) sa katedra sociológie predstaví na DOD o 13.10 hod. (viac tu) a od 15.00 do 16.00 hod. budete môcť klásť otázky a diskutovať s nami cez link. Tešíme sa na vás.

 

Prečo študovať sociológiu?

Veľa Vám napovie skvelý citát Ch. Millsa.

Deň otvorených dverí na FiF UK

22.1.2022 (sobota) sa uskutoční Deň otvorených dverí. Všetko bude prebiehať on-line. Viac sa dozviete o programe tu. Katedra sociológie bude mať vstup v čase od 13.10 do 13.20 hod. Viac informácií na FB stránke katedry sociológie. V čase od 15.00 do 16.00 hod. budeme v on-line priestore odpovedať na Vaše otázky a diskutovať o sociológii. Tešíme sa na vás.

Poď študovať sociológiu!!!

Leták s informáciami o štúdiu, uplatnení a katedre sociológie nájdete tu.

Deň otvorených dverí na FiF UK v Bratislave je za dverami

FiF UK v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 26. januára 2019 v čase od 10,00 do 14,00 hod.. V priestoroch našej katedry vás privítame od 11tej hodiny. Tešíme sa na vás!!! Viac informácií o DOD nájdete tu

Zborník Paralely a divergencie

Kompletný zborník zo slovensko-českých kriminologických dní, ktorej editorkou je G. Lubelcová pod názvom Paralely a divergencie (UK, Bratislava: 2018) si môžete stiahnuť tu.

O formovaní sociologických prístupov k téme národa

Tejto téme sa venuje nová monografia dr. Laiferovej - Problematika národa v slovenskej sociológii (Stimul, 2017). Možnosť stiahnuť tu.

Je slovenská spoločnosť statusovo usporiadaná?

Odpoveď na túto otázku nájdete v štúdii J. Bunčáka - A. Hrabovskej - J. Sopóciho (2018) - Statusové usporiadanie slovenskej spoločnosti v novom čísle časopisu Sociológia. Prístupné tu.

Domáce násilie v kontexte rodových nerovností

Nová štúdia G. Lubelcovej a R. Džambazoviča, ktorú nájdete v zborníku z vedeckej konferencie Českej sociologickej spoločnosti. Príspevok nájdete tu.

Nová publikácia Džambazovič - Gerbery - Sopóci: Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti. Stimul: Bratislava 2018.

Nová pramenná publikácia ponúka tabuľkové zobrazenia základných zistení empirického výskumu realizovaného v rámci riešenia výskumného projektu Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti (APVV-14-0639). (Možnosť stiahnuť tu.)

Deň otvorených dverí na FiF UK

Záujemcov o štúdium na FiF UK pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 27.1.2017. Viac informácií a program DOD nájdete tu.

Študentská anketa FiF UK

Zapojte sa aj Vy a vyjadrite svoj názor v študentskej ankete - zimný semester 2017/2018. Prístupné na https://anketa.uniba.sk/fphil/

Integrácia Rómov – vec verejná

Katedra sociológie pripravuje diskusné stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom o aktuálnych otázkach začleňovania Rómov. Termín a miesto: streda 6.12.2017 o 16 hod., učebňa Š 2, budova UK, Šafárikovo nám. 6. (Bližšie informácie tu.)

K aktuálnym zisteniam medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP

Workshop k aktuálnym zisteniam medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP na Sociologickom ústave SAV v utorok 14.11.2017 od 13:30 hod.. (Viac informácií tu.)

Festival slobody

Už 7. ročník multižánrového medzinárodného festivalu, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku sa koná 6.-23. novembra 2017. ​Prinesie množstvo zaujímavých dokumentárnych aj hraných filmov, výstavy, divadelné predstavenia či koncert. (Viac o Festivale slobody tu.)

Sociofórum - Komunikačné inovácie v manažmente mesta s dr. Kučerom

Už 8.11. 2017 o 16.00 hod. na S2 sa bude konať ďalšie Sociofórum. Tentokrát na tému Komunikačné inovácie v manažmente mesta a naším hosťom bude Mgr. Miroslav Kučera, PhD. (pozvánku nájdete tu).

Anatómia revolúcie: historické poučenia a sociologické analýzy

Vedecký seminár Sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV sa bude konať 10. novembra 2017 v čase  od 13.00 do 18.00 hod. v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. 94). Viac informácií nájdete tu.

Dodatočná výzva na Erasmus+ pre študenstké pobyty na LS 2017/18

Vzhľadom na zvyšné finančné prostriedky sa vyhlasuje dodatočná výzva na mobility Erasmus+ pre pobyty študentov ešte počas letného semestra tohto akademického roka 2017/18. Prihlasovanie sa uzatvára 17.11.2017. (Viac informácií nájdete tu a zoznam zmlúv hľadajte tu.)

Exkurzia v zariadení sociálnych služieb

V piatok - 20. 10.2017 - sme v rámci predmetu Menežment sociálnych služieb navštívili zariadenie Dom svitania v Jakubove. Videli sme inšpiratívny príklad práce s mladými ľudmi s mentálnym postihnutím v rehabilitačnom stredisku a chránených dielňach s invenčnými výrobkami (viac informácií o rehabilitačnom stredisku nájdete tu).

Ochutnaj svet!

Informačný seminár o štipendiách pre študentov, doktorandov a pedagógov do rôznych krajín sveta sa uskutoční 18.10.2017 o 13.30 hod. - Auditórium Maximum (2 poschodie Hlavnej budovy UK). Organizuje SAIA a UK v Bratislave. Viac informácií nájdete tu.

Mládež a extrémizmus

Diskusia sa uskutoční 16.10.2017 o 18.00 hod. v miestnosti G 236 (Gondová 2, Bratislava). Viac informácií nájdete tu.

Sociofórum pokračuje aj v tomto semestri

Tešíme sa na diskusiu s Dr. Katarínou Čavojskou (Rada mládeže Slovenska) na tému "Táto krajina nie je pre mladých ...". Už 11.10.2017 o 16.00 hod. na S2 sa dozviete viac o výskumoch súvisiacich s mládežou. (Viac v pozvánke tu.)

AmosFest

Príďte sa pozrieť na AmosFest: športovo-zábavno-hudobný program Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia vzniku UK. (Viac nájdete tu.)

Ďalšie SOCIOFÓRUM - Špecifiká marketingového prieskumu

10.11.2016 sa stretávame na ďalšom Sociofóre so zástupcami marketingovej agentúry TNS Slovakia - A. Vallom a V. Chaloupkom. Tešíme sa na stretnutie. Pozvánku nájdete tu.

Prvé SOCIOFÓRUM s Martinom SLOSIARIKOM (FOCUS)

Prvým hosťom Sociofóra bude M. Slosiarik, riaditeľ agentúry FOCUS. Stretnutie sa uskutoční v stredu 12.10.2016 o 17 hod. v miestnosti N 425. Viac informácií o Sociofóre a vizitku nášho prvého hosťa nájdete tu.  

Mimoeurópske jednosemestrálne študijné pobyty

Informácie o prihláškach, termínoch a konkurzoch na jednosemestrálne študijné pobyty na mimoeurópske univerzity (USA, Austrália, Kanada, Taiwan, Južná Kórea, Gruzínsko) v akademickom roku 2017-2018 nájdete tu.

Konferencia Muslims are

Pozvánka na konferenciu "Muslims are ..." - 14.10.2016, Bratislava. Pozvánka tu.

International and Erasmus+ Day 2016

International and Erasmus+ Day sa uskutoční dňa 12.10.2016 v čase 12.00 - 18.00 hod. v priestoroch UPC (Mlynská dolina) . Získate informácie o možnostiach študentských mobilít. Viac informácií tu.

Študentská gendrová konferencia Mezi meze - FSS MU, Brno

Pozvánku a viac informácií o interdisciplinárnej študentskej gendrovej konferencii Mezi meze organizovanú Gender kolektívom Fakulty sociálních studií Masarykovej Univerzity v Brne nájdete tu. Konferencia sa bude konať 25.11.2016.

Oznam pre študentov a pracovníkov FiF UK

Na základe príkazu rektora UK a dekana FiF UK pracovníci a študenti FiF UK pri pracovnej emailovej komunikácii musia používať iba univerzitnú emailovú adresu (adresu s koncovkou @uniba.sk).
Na emaily odoslané z iných adries (hotmail, gmail atď.) pracovníci fakulty nesmú reagovať.

Cena Daniela Tupého

Gratulujeme študentke našej katedry Bc. Martine Zboroňovej k získaniu prvého miesta v súťaži Cena Daniela Tupého s prácou Rodovo podmienené násilie páchané na ženách. Viac informácií tu.

Seminár o štipendiách do zahraničia

Informačné stretnutie o štipendijných programoch SAIA sa uskutoční v pondelok 25.04.2016 o 16.00 hod. v miestnosti G 127. Viac informácií tu.

Doktorandské štúdium na SÚ SAV v Bratislave

V akademickom roku 2016 / 2017 otvára Sociologický ústav SAV v Bratislave dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia. Počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený. Viac informácií a zoznam tém nájdete tu.

Prednáška doc. M. Urbanovej (MU Brno)

27. apríla 2016 sa uskutoční prednáška doc. M. Urbanovej z Masarykovej univerzity v Brne na tému Mechanizmy sociálnej kontroly a jej aktuálne dilemy. Viac informácií nájdete tu.

Prenáška ne tému imigrácie a integrácie cudzincov

Prednáška T. Jacoby - Pro/Anti Immigrant Practices and Social Cohesion sa bude konať v stredu 13.4 o 10.00 hod. na Šafárikovom nám. v S3. Pozvánku nájdete tu.

Prezentácia knihy Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy

Pozývame Vás na prezentáciu novej monografie, ktorú zostavili Daniel Gerbery a Roman Hofreiter. Kniha Spoločnosť a ekonomika: sociologické perspektívy prináša sedem esejí ponúkajúcich pohľad na spoločenský kontext fungovania ekonomiky. Prezentácia sa uskutoční 13. apríla 2016 o 16.00 hod. v budove na Gondovej 2., č. dv. 236. Pozvánku nájdete tu.

Oznam pre študentov bakalárskeho štúdia o štátnej záverečnej skúške

Informáciu o forme a zameraní štátnej záverečnej skúšky bakalárskeho štúdia nájdete tu.

ŠVOK 2016

Katedrové kolo ŠVOK!!!! Prihlášky zasielajte do 31.3.2016 a práce je možné odovzdať do 12.4.2016. Viac informácií tu.

Pozícia postdoktoranda alebo doktoranda v slovenskom tíme ISSP

Sociologický ústav SAV v Bratislave hľadá doktoranda alebo post-doktoranda na
trojročnú pozíciu s nástupom od 1.7.2016 pre tím projektu APVV-14-0527 Medzi
východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v
medzinárodných komparatívnych výskumoch. (Viac informácií nájdete tu.)

Jednorazové mimoriadne štipendium pre študentov FiF UK

Dekan FiF UK v Bratislave vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium pre študentov a študentky bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. (Viac informácií nájdete tu.)

Deň otvorených dverí na FiF UK v Bratislave

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí. Uskutoční sa v sobotu 23. januára 2016 v čase od 10.00 do 15.00 hod.

Záujemcov o štúdium na katedre sociológie privítame v miestnosti Š 416 na adrese:

Šafárikovo nám. 6 (stará budova), 4. poschodie

Informácie Vám poskytnú členovia katedry a študentky doktorandského štúdia. Tešíme sa na Vás.

Výstava Khatar san? a diskusia o možnostiach participatívneho výskumu

28.10.2015 sa uskutoční komentovaná prehliadku výstavy Khatar san?, ktorá vznikla v rámci výskumného projektu o pamäti rómskych robotníkov a robotníčiek (MU v Brne), a následne diskusia s autorkou projektu dr. Kateřinou Sidiropulu Janků o možnostiach participatívneho výskumu. Pozvánka k dispozícii tu.

Seminár o dátach a ich sprístupňovaní

Pozývame vás na seminár "Sprístupňovanie výsledkov sociologických výskumov verejnosti a dátové služby v spoločenských vedách na Slovensku", ktorá sa uskutoční 11.11.2015 a je organizovaná Sociologickým ústavom SAV v Bratislave. Pozvánka k dispozícii tu.

Štúdium - Univerzita v Regensburgu

Možnosť ročného štúdia  na Univerzite v Regensburgu pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Prihlášky do 1.12.2015, Viac informácií tu.

Utrecht Network Young Researchers' Grant

Možnosť získať výskumný grant Utrecht Network Young Researchers' Grant vo výške 1 000 Eur určený pre Mgr./PhD. študentov. Viac informácií tu. Deadline 12.10.2015

Informácia pre študentov 2.-3. ročníka bc. štúdia a 2. ročníka mgr. štúdia

Upozornenie na zmeny týkajúce sa štruktúry jednotlivých študijných programov!!! (Dokument možnosť stiahnuť tu.)

Harmonogram akademického roka 2015/2016

Výučba v zimnom semestri sa začína 21.9.2015, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35 hod..

Bližšie informácie o harmongrame akademického roka v zimnom a letnom semestri, konaní štátnych skúšok a termínoch administrácie záverečných prác nájdete tu.

Študentské voľby

Študentská časť AS FiF UK informuje o konaní voleb do Akademického senátu UK, do Študentskej časti Akademického senátu FiF UK a do Študentskej rady vysokých škôl. Viac informácií tu.

Dvadsaťpäť rokov rozmanitosti / diverzifikácie slovenskej a českej sociológie

Pozvánka na 7. Slovensko-české sociologické dni, ktoré sa konajú 28.mája 2015. (Program konferencie a abstrakty príspevkov nájdete tu.)

ŠVOK 2015 (kópia 1)

23. apríla 2015 prebehlo katedrové kolo ŠVOK-u. Oznámenie o výsledkoch nájdete tu.

Študenti katedry na vedeckej súťaži študentských prác "BENES AWARD 2015"

Študenti katedry sociológie FiF UK v Bratislave – Juliána Bobotová a Tomáš Formánek – boli účastníkmi 6. ročníka vedeckej  súťaže študentských prác  z oblasti sociálnej deviácie „BENES AWARD 2015“. Zastupovali naše "farby" na medzinárodnej konferencii sekcie sociálnej patológie Masarykovej českej sociologickej spoločnosti. Gratulujeme!!!

Stáž pre študentov v Kancelárii NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží študentov vysokých škôl. (Viac informácií tu.)

Prednáška prof. Hynka Jeřábka (Praha)

Pozvánka na prednášku prof. Jeřábka - SLAVNÉ SOCIOLOGICKÉ VÝZKUMY 1899-1949. 24. apríl 2015, 13.00 hod. (Pozvánka tu.)

Prednáška prof. Janusza Muchu (Krakov)

Pozvánka na prednášku prof. Muchu - SOCIOLÓGIA V POĽSKU PO SPOLOČENSKEJ ZMENE: HISTORICKÁ REFLEXIA. 27. marca 2015, 13.00 hod. (Pozvánka tu.)

Pozvánka na diskusiu "Čo zabíja rodinu?"

Vo štvrtok 12. marca 2015 o 17. hod. - BISLA sa bude konať diskusia na tému "Čo zabíja rodinu?". Diskutovať budú Soňa G. Lutherová (Ústav etnológie SAV) a Roman Džambazovič (Kateda sociológie, FiF UK v Bratislave).

ŠVOK 2015

Študentská vedecká a odborná konferencia 2015 na Katedre sociológie.

(Viac informácií nájdete tu.)

Benes Award 2015

6. ročník vedeckej súťaže študentských prác

(Viac informácií nájdete tu.)

Jednorazové mimoriadne štipendium pre študentov FiF UK v Bratislave

Dekan FiF UK v Bratislave vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Nutnosť žiadosť podať najneskôr od 28. februára 2015. Viac informácií a žiadosť nájdete tu.

Koniec humanitných vied za dverami?

Pozvánka na diskusiu o význame a úlohe spoločenských a humanitných vied v 21. storočí.

11. február 2015, 16.30 hod., Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie 12 (budova FiF UK)

Viac informácií tu.

Ponuka stáže v Nadácii Milana Šimečku

Nadácia Milana Šimečku hľadá stážistku alebo stážistu pre projekt Ako na chudobu? Prihlášku je nutné poslať do 9.2.2015. (Viac informácií nájdete tu.)

Nové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA

Vyšlo januárové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA. Okrem iného sa dozviete zaujímavé fakty o študentoch a študentkách zo štatistík UK, o knihách venovaných histórii UK a o folklórnom súbore Gymnik, ktorý oslávil 50 ročné jubileum. Možnosť stiahnuť tu.