Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy:

Termíny štátnych záverečných skúšok:

OPATRENIE DEKANA FAKULTY č. 6/2020 - Štátne skúšky, obhajoby záverečných prác

OPATRENIE DEKANA FAKULTY č. 4/2020 - spôsob realizácie štátnych skúšok

Opatrenie dekana fakulty č. 4/2020 - Prílohy

 

Termíny štátnych záverečných skúšok - jesenný termín 2020

Bakalárske štúdium (Bc.) - Filozofia: 27.8.2020, 9.00 hod.

Bakalárske štúdium - (Bc.): UAP: Filozofia v kombinácii: 24.8.2020, 9.00 hod.

Magisterské štúdium (Mgr.) - Filozofia: 27.8.2020, 13.00 hod.;

Magisterské štúdium (Mgr.) - UAP: Filozofia v kombinácii: 24.8.2020

UAP: DPŠ - Filozofia: 29.6.2020, 13.00 hod.

Odovzdávanie záverečných prác

 

- pre všetkých študentov, ktorí budú obhajovať záverečnú prácu z Filozofie:

Úvodné slovo (predstavenie problematiky záverečnej bakalárskej práce) - max. 10 minút - realizuje študent prostredníctvom PowerPointovej prezentácie.