Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy:

Termíny štátnych záverečných skúšok:

Termíny štátnych záverečných skúšok - Zimný termín 2020


Bakalárske štúdium (Bc.) - Filozofia: 29. 1. 2020, 9.00 hod.; S519

Bakalárske štúdium - (Bc.): UAP: Filozofia v kombinácii: 27. 1. 2020, 9.00 hod.; S519

Magisterské štúdium (Mgr.) - Filozofia: 29. 1. 2020,   9.00 hod.; S519

Magisterské štúdium (Mgr.) - UAP: Filozofia v kombinácii: 27. 1. 2020, 9.00 hod.; S519

UAP: DPŠ - Filozofia:


Upozornenie:

(pre študentov bakalárskeho stupňa - boFI aj buFI)

Úvodné slovo (predstavenie problematiky záverečnej bakalárskej práce) - max. 15 minút - realizuje študent prostredníctvom PowerPointovej prezentácie. Prezentácie si študent prinesie so sebou na prenosnom médiu, popr. stiahne z externého úložiska pred začatím štátnej skúšky.

- študenti sú povinní dostaviť sa na obhajobu práce najneskôr 30 minút pred začiatkom štátnej záverečnej skúšky.