Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy:

Termíny štátnych záverečných skúšok:

Termíny štátnych záverečných skúšok - Letný termín 2020


Bakalárske štúdium (Bc.) - Filozofia: 1.7.2020, 9.00 hod.; S519

Bakalárske štúdium - (Bc.): UAP: Filozofia v kombinácii: 22.6.2020, 9.00 hod. ; 29.6.2020, 9.00 hod.; S519

Magisterské štúdium (Mgr.) - Filozofia: 1.7.2020, 13.00 hod.; S519

Magisterské štúdium (Mgr.) - UAP: Filozofia v kombinácii: 22.6.2020, 9.00 hod.; 29.6.2020, 9.00 hod.; S519

UAP: DPŠ - Filozofia:


Upozornenie:

(pre študentov bakalárskeho stupňa - boFI aj buFI)

Úvodné slovo (predstavenie problematiky záverečnej bakalárskej práce) - max. 15 minút - realizuje študent prostredníctvom PowerPointovej prezentácie. Prezentácie si študent prinesie so sebou na prenosnom médiu, popr. stiahne z externého úložiska pred začatím štátnej skúšky.

- študenti sú povinní dostaviť sa na obhajobu práce najneskôr 30 minút pred začiatkom štátnej záverečnej skúšky.