Oznamy:

Predmety realizované online - ZS 2021-2022

Vzhľadom na pandemickú situáciu a opatrenia vydané rektorom UK a dekanom FiF UK sa niektoré predmety budú v zimnom semestri akademického roka 2021 - 2022 realizovať dištančným spôsobom - prostredníctvom aplikácie Teams.

Predmety realizované Katedrou filozofie a dejín filozofie online:

Bc. stupeň štúdia:

A-AboFI005 FiF.KFDF/A-AboFI005/15 - Dejiny filozofie 1: Antická filozofia (prednáška), doc.KalašPiatok - 10:50 - 12:20 (onlie - Teams)

Mgr. stupeň štúdia:

A-muSZ-101 FiF.KFDF/A-muSZ-101/15 - Filozofická antropológia a axiológia  (prednáška), prof. PlašienkováPiatok - 12:35 - 14:05 (onlie - Teams)