Seminárna knižnica KET (G 311)

Čiastková knižnica KEM a KDVU (G311)

Knihy a časopisy z čiastkovej knižnice si je potrebné objednať cez online katalóg. Vyzdvihnúť si ich na prezenčné čítanie alebo požičanie môžete v knižnici Slovanský seminár (G234).

Knižnica od roku 2022 už nie je samostatnou študovňou.

 

miestnosť: G 311, Gondova 2,  3. poschodie
knihovníčka: Mgr. Naďa Holubová
e-mail: nada.holubova@uniba.sk