Knižnica

Bývalé čiastkové knižnice Katedry archeológie a Katedry etnológie už nie sú obsluhované.

Knihy a časopisy je potrebné si objednať cez online katalóg. Vyzdvihnúť si ich na prezenčné čítanie alebo požičanie môžete v knižnici Slovanský seminár (G234).

 

Bližšie informácie

archeológia: Mgr. Andrea Bondorová, andrea.bondorova@uniba.sk
etnológia: Mgr. Nadežda Holubová, nada.holubova@uniba.sk