Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prehľad vedeckej činnosti odborníkov a odborníčok z FiF UK

SLOVENSKÁ KRAJNÁ PRAVICA V KONTEXTE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA05. 12. 2023

Krajne pravicové strany často zdôrazňujú význam ochrany životného prostredia, ktoré považujú za symbol silného a jednotného národa. Príroda pre ne zohráva...

EQUAL4EUROPE: ŠTYRI ROKY POSILŇOVANIA RODOVEJ ROVNOSTI 21. 11. 2023

Intenzívna práca slovenského tímu v medzinárodnom projekte EQUAL4EUROPE sa nedávno dostala do záverečnej fázy. Jeho členky (vrátane kolegýň z našej fakulty)...

Excelentné výsledky výskumníčok z katedry psychológie14. 11. 2023

Dve talentované výskumníčky z Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Tatiana Hess a Alexandra Straková, dosiahli významné úspechy v...

Projekt NATKON: výskum dominantných prúdov súčasnej...19. 10. 2023

Aké myšlienkové smery stoja v centre súčasných filozofických debát? Ako na ne reaguje nový projekt tímu z katedry filozofie a dejín filozofie? A ako to...

NA FAKULTE VZNIKOL PRIESTOR PRE INOVATÍVNU VÝUČBU18. 07. 2023

Moderný vzdelávací priestor, ktorý podporuje tímovosť a napomáha zvyšovaniu kvality i atraktivity učiteľských odborov, vznikol na Katedre pedagogiky a...

ŠTYRI PROJEKTY Z FIF UK BUDÚ FINANCOVANÉ Z APVV14. 06. 2023

Výskumné projekty z oblasti knihovedy, jazykovedy, histórie a filozofie uspeli v hodnotení Agentúry na podporu výskumu a vývoja a získali finančnú podporu. V...

Päť pedagogičiek ocenili za inovatívne kurzy30. 05. 2023

Bratislava 30. mája 2023: Päť učiteliek zo štyroch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave si v piatok 26. mája prevzalo Cenu učiteľskej akadémie UK za...

TRASU VIA MARIAE ZVIDITEĽŇUJE TÍM Z UNIVERZITY KOMENSKÉHO12. 05. 2023

Riešiteľkám projektu zameraného na propagáciu sakrálneho, kultúrneho a prírodného dedičstva sa v spolupráci s partnermi projektu podarilo zapojiť pútnickú...

WORKSHOPY ROZVÍJAJÚCE UČITEĽSKÉ KOMPETENCIE28. 03. 2023

Séria workshopov je určená pre akademickú obec UK, najmä pre tých, ktorí pripravujú budúcich učiteľov a učiteľky pre druhý stupeň základných škôl a stredné...

ZÍSKALI SME GRANT NA ROZVOJ DOPLŇUJÚCEHO A ROZŠIRUJÚCEHO...14. 02. 2023

Filozofická fakulta spolu s Fakultou sociálnych a ekonomických vied, Prírodovedeckou fakultou a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK získali finančnú...

Správy od 1 do 10 z 43
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-30 31-40 41-43 Ďalšie > Posledné >>