Prehľad vedeckej činnosti odborníkov a odborníčok z FiF UK

VÝSKUM O MOŽNOSTIACH ZNÍŽENIA SPOTREBY ENERGIE V BUDOVÁCH02. 06. 2024

Výskumný tím z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zisťoval, čo doterajší akademický výskum hovorí o možnostiach...

Zaostrené na slovenskú politológiu12. 02. 2024

Sú slovenské katedry politológie súčasťou medzinárodného diskurzu o aktuálnych otázkach politologického uvažovania? Nakoľko prispievajú k rozvoju disciplíny na...

PROJEKT DSSI: SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMAČNÝCH ZDROJOV...16. 12. 2023

Digital Services and Senior Inclusion (DSSI) je výnimočný projekt strategického partnerstva Erasmus+, na ktorom sa podieľa šesť inštitúcií z piatich krajín...

PROJEKT RESPLAIN: EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA V OBLASTI MIGRÁCIE...11. 12. 2023

Dôvera voči inštitúciám je základom pre ich funkčný chod. Zrozumiteľná komunikácia môže byť náročnejšia v prípade potreby použitia odbornej terminológie v...

SLOVENSKÁ KRAJNÁ PRAVICA V KONTEXTE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA05. 12. 2023

Krajne pravicové strany často zdôrazňujú význam ochrany životného prostredia, ktoré považujú za symbol silného a jednotného národa. Príroda pre ne zohráva...

EQUAL4EUROPE: ŠTYRI ROKY POSILŇOVANIA RODOVEJ ROVNOSTI 21. 11. 2023

Intenzívna práca slovenského tímu v medzinárodnom projekte EQUAL4EUROPE sa nedávno dostala do záverečnej fázy. Jeho členky (vrátane kolegýň z našej fakulty)...

Excelentné výsledky výskumníčok z katedry psychológie14. 11. 2023

Dve talentované výskumníčky z Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Tatiana Hess a Alexandra Straková, dosiahli významné úspechy v...

Projekt NATKON: výskum dominantných prúdov súčasnej...19. 10. 2023

Aké myšlienkové smery stoja v centre súčasných filozofických debát? Ako na ne reaguje nový projekt tímu z katedry filozofie a dejín filozofie? A ako to...

NA FAKULTE VZNIKOL PRIESTOR PRE INOVATÍVNU VÝUČBU18. 07. 2023

Moderný vzdelávací priestor, ktorý podporuje tímovosť a napomáha zvyšovaniu kvality i atraktivity učiteľských odborov, vznikol na Katedre pedagogiky a...

ŠTYRI PROJEKTY Z FIF UK BUDÚ FINANCOVANÉ Z APVV14. 06. 2023

Výskumné projekty z oblasti knihovedy, jazykovedy, histórie a filozofie uspeli v hodnotení Agentúry na podporu výskumu a vývoja a získali finančnú podporu. V...

Správy od 1 do 10 z 47
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-30 31-40 41-47 Ďalšie > Posledné >>