PROJEKT RESPLAIN: EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA V OBLASTI MIGRÁCIE A AZYLU NA SLOVENSKU


11. 12. 2023 22.20 hod.

 

Dôvera voči inštitúciám je základom pre ich funkčný chod. Zrozumiteľná komunikácia môže byť náročnejšia v prípade potreby použitia odbornej terminológie v cudzom jazyku. Filozofická fakulta UK prispieva k zmenám v tejto oblasti svojím výskumno-aplikačným projektom, ktorý prepája odborné tímy z verejnej správy a akadémie.

V roku 2021 podpísala naša fakulta memorandum o vzájomnej spolupráci s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). V rámci tejto spolupráce sa v súčasnosti realizuje výskumno-aplikačný projekt RESPLAIN, ktorý prispieva k jazykovej dostupnosti v administratívnej komunikácii s utečenkami a utečencami.

Pod vedením docentky Heleny Tužinskej z Katedry archeológie a kultúrnej antropológie pripravili expertné skupiny z Migračného úradu Ministerstva vnútra, Ligy za ľudské práva, Slovenskej humanitnej rady a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra zjednodušené verzie poučení pre osoby žiadajúce o azyl. Poučenia sformulovali tak, aby im porozumeli aj osoby bez právneho vzdelania. Dokumenty prihliadajú aj na pripomienky viacerých prekladateľov a prekladateliek, predovšetkým z katedry klasickej a semitskej filológie, anglistiky a amerikanistiky, rusistiky a východoeurópskych štúdií a romanistiky. Poučenia budú prístupné v jazykoch potrebných pre azylové zariadenia ako sú arabčina, angličtina, bengálčina, darí, hindi, francúzština, paštu, perzština, ruština, turečtina, ukrajinčina a urdu.

Osem vyučujúcich z Filozofickej fakulty UK pod vedením docentky Markety Štefkovej z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky okrem toho uskutočnilo prakticky zameraný certifikovaný kurz tlmočenia vo verejných službách pre tridsaťšesť uchádzačov a uchádzačiek z piatich jazykov (ukrajinčina, ruština, hindi, turečtina, arabčina). Kurz v rozsahu dvadsiatich štyroch hodín bol zameraný na základné zásady tlmočenia vo verejných službách, na tlmočnícke techniky a prípravu na tlmočnícky úkon či na etické aspekty výkonu tlmočníckej činnosti. Tandemová didaktická metóda umožnila vyškoliť aj tlmočníkov a tlmočníčky pre – v našom regióne – menej rozšírené  jazyky. Skupina získala aj špecifické informácie v oblasti azylu pod vedením odborníčok z UNHCR.

Výskumný, prekladateľský a tréningový tím kombinuje poznatky z práva, kultúrnej antropológie, sociolingvistiky a translatológie, a prispieva tak k efektívnej medzikultúrnej komunikácii v kontexte migrácie a azylu na Slovensku. Projekt RESPLAIN je súčasťou inkluzívnych prístupov a multisektorovej spolupráce v migračnej praxi. Celému projektovému tímu prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Tento projekt sa realizuje v spolupráci s UNHCR.