Aktuality

Slovakistické štúdiá – nový program27. 01. 2016

Nový bakalársky študijný program určený pre zahraničných záujemcov so záujmom o slovakistiku

ŠTUDUJTE NA NAŠEJ FAKULTE25. 01. 2016

Milé uchádzačky o štúdium, milí uchádzači o štúdium, na našej fakulte v súčasnosti študuje v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni približne 4000...

Kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť25. 01. 2016

Katedra romanistiky opäť otvára kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť

Kurz latinského jazyka pre verejnosť25. 01. 2016

Katedra klasickej a semitskej filológie v letnom semestri 2015/2016 opäť otvára kurz latinského jazyka pre verejnosť

VYJADRENIE K INICIATÍVE UČITEĽOV20. 01. 2016

Vedenie FiF UK vyjadrilo podporu aktivitám učiteľov

ŠTUDENTSKÁ ANKETA PO ZIMNOM SEMESTRI21. 12. 2015

Opäť je tu možnosť vyjadriť svoj názor v anonymnej ankete.

ASISTENTI PRE MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ14. 12. 2015

Výberové konania na pozície organizačných asistentov počas nášho predsedníctva v Rade EÚ

VIANOCE NA FAKULTE08. 12. 2015

Príďte v stredu 9. 12. poobede (14:00-18:00) do átria budovy na Gondovej na predvianočnú kapustnicu, varené víno a stretnutie so študentmi i pedagógmi FiF UK.

DECEMBROVÉ LECTIONES MAGISTRALES O MIGRÁCII04. 12. 2015

Dr. Katarína Pevná (Katedra politológie FiF UK): "Migrácia ako reálna alebo imaginárna hrozba?" Streda 16. 12. o 16:15 v G236 na Gondovej.