Aktuality

Štyri špičkové tímy pôsobia na Filozofickej fakulte UK17. 06. 2015

Akreditačná komisia na svojom webe dňa 16. júla zverejnila 37 špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách. 19 z týchto tímov pôsobí...

Metodologické problémy filozofie03. 06. 2015

Večer sa uskutoční v stredu 3. júna od 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6.

Platnosť a účinnosť práva ako metodologický problém20. 05. 2015

V stredu 20. mája s prezentáciou s názvom „Platnosť a účinnosť práva ako metodologický problém“ vystúpi JUDr. Branislav Fábry, PhD. z Katedry teórie práva a...

História v zajatí matematiky13. 05. 2015

V stredu 13. mája 2015 sa uskutoční ďalší z Večerov o metodológii vied, ktoré organizuje Katedra logiky a metodológie vied FiF UK v rámci práce na riešení...

Nové knihy a výskumy - Latinská epigrafia13. 05. 2015

Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska

Jüdische Autorinnen und Autoren im nationalsozialistischen...07. 05. 2015

Ein vergessenes Kapitel der deutschsprachigen Literaturgeschichte

Prednáška o historicko-komparatívnej lingvistike arménčiny06. 05. 2015

Prednáška o historicko-komparatívnej lingvistike arménčiny - 6. 5. 2015 o 15,00

Kyjevské hlaholské listy a staroslovienska liturgia medzi...28. 04. 2015

Katedra všebecných dejín a Katedra slovenských dejín vás pozývajú na prednásku Kyjevské hlaholské listy a staroslovienska liturgia medzi východom a západom