Aktuality

Kurz latinčiny pre verejnosť04. 09. 2016

KATEDRA KLASICKEJ A SEMITSKEJ FILOLÓGIE FILOZOFICKEJ FAKULTY UK OTVÁRA KURZ LATINSKÉHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO AKADEMICKÉHO ROKU30. 08. 2016

Pozývame vás osláviť začiatok nového semestra v pondelok 19. 9. o 11:00 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave.

KONFERENCIA MINORITY A MAJORITY NA STREDNOM VÝCHODE A V ÁZII30. 08. 2016

Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK a Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev organizujú medzinárodnú konferenciu v dňoch 14.-15. 9. 2016

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť24. 08. 2016

Katedra slovanských filológií v zimnom semestri 2016/2017 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť: BULHARČINA – CHORVÁTČINA – MACEDÓNČINA –...

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2016/201722. 08. 2016

Začiatok výučby, trvanie jednotlivých semestrov, štátnice v začínajúcom akademickom roku

TERMÍNY ZÁPISOV V SEPTEMBRI14. 08. 2016

Konkrétne dátumy zápisu študentov druhého a vyšších ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií získala grant...22. 07. 2016

Projekt Ukrajina v pohybe predstaví nášho východného suseda

52. ROČNÍK STUDIA ACADEMICA SLOVACA15. 07. 2016

V auguste privítame zahraničných slovakistov na 52. ročníku letnej školy slovenského jazyka a kultúry

Prednáška: Konrad Paul Liessmann (Viedeň): Die Sprache der...28. 06. 2016

Samstag, 2. Juli 2016, 18.00 Uhr Philosophische Fakultät der Comenius-Universität, Gondova 2, Bratislava, Raum 127

Moc a jazyk28. 06. 2016

XII. konferencia Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov na Slovensku. Na konferencii sa zúčastní cca. 130 osôb z 19 krajín, z troch rôznych kontinentov.