Aktuality

Hispanoamerická literatúra na Slovensku28. 09. 2016

Optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr.

Svätopluk I and the Feudal Monarchy27. 09. 2016

Some notes on the purposeful actualisation of the character of Svätopluk I (King of the Slaves) in European narratives.

SPOLOČNÁ KRAJINA - NOVÝ PROJEKT POLITOLÓGOV Z FIF UK27. 09. 2016

Cieľom projektu Spoločná krajina je šíriť hodnoty tolerancie, slobody a spravodlivosti medzi mladými ľuďmi sériou diskusií na stredných školách.

Kurz holandského jazyka pre verejnosť27. 09. 2016

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky otvára kurz holandského jazyka pre začiatočníkov.

UKRAJINA V POHYBE22. 09. 2016

Nová webová stránka projektu o Ukrajine, ktorý realizuje Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK vďaka podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku....

VYJADRENIE VEDENIA FAKULTY K ANKETE ZA LS 2015/201620. 09. 2016

Stanovisko k júnovej študentskej ankete. Vyjadrenie študentskej časti Akademického senátu FiF UK bude zverejnené v najbližších dňoch

ŠTUDENTSKÉ VOĽBY NA FIF UK20. 09. 2016

12. 10. majú študentky a študenti možnosť zvoliť si svojich zástupcov do študentskej časti Akademického senátu FiF UK a do Študentskej rady vysokých škôl. Ešte...

KONFERENCIA O DEJINÁCH FIF UK14. 09. 2016

Pri príležitosti 95. výročia fakulty sa 24. a 25. 10. 2016 uskutoční vedecká konferencia „95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave –...

Evening courses of Slovak language13. 09. 2016

Studia Academica Slovaca - The Centre for Slovak as a Foreign Language at the Faculty of Arts, Comenius University, opens Course of Slovak language for...

Konferencia Formy a premeny diplomatickej produkcie v...13. 09. 2016

Katedra archívnictva a pomocných vied historických FiF UK spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 28. 9. 2016