Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

LECTIONES MAGISTRALES O ISLÁME V INDII31. 03. 2016

Streda 20. 4. o 16,15 v G236 na Gondovej

KONFERENCIA - FORMY A PREMENY DIPLOMATICKEJ PRODUKCIE V...31. 03. 2016

Katedra archívnictva a pomocných vied historických FiF UK pripravuje na 28. 9. medzinárodnú vedeckú konferenciu

Prihlasovanie na stáž cez program Erasmus+ - dodatočná výzva18. 03. 2016

Od pondelka 21.03.2016 do pondelka 02.05.2016 je otvorené prihlasovanie na stáž cez program Erasmus+.

ŠVOK na FiF UK v akademickom roku 2015 – 201617. 03. 2016

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave vyhlasuje aj tento rok na jednotlivých katedrách v dňoch 18. – 29. apríla 2016 fakultné kolo študentskej vedeckej a...

Rok oranžovej kultúry17. 03. 2016

USKO – Utrechtský študentský zbor a orchester zavíta počas svojho turné v strednej Európe do Bratislavy

LETNÝ TÁBOR KONFUCIOVHO INŠTITÚTU V ŠANGHAJI10. 03. 2016

Možnosť študovať čínsky jazyk a kultúru od 17. 7 do 7. 8. 2016 v Číne

ŠTUDENTSKÉ DIVADLO - KDO CHCE HUSA VELEBIT, ...07. 03. 2016

V piatok 11. 3. o 16,00 v Sále Márie Terézie na ZŠ Matky Alexie na Palackého 1

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - 9. 3. O 16,00 V G23603. 03. 2016

Prezentácia monografie profesora Emila Višňovského - Richard Rorty a zrkadlo filozofie

LINGUAMARKET 2016 - 16. 3. od 10,00 do 14,0002. 03. 2016

Stretnutie so zástupcami prekladateľských agentúr a jazykových škôl v Moyzesovej sieni

KONFERENCIA O DEJINÁCH FIF UK01. 03. 2016

Pri príležitosti 95. výročia fakulty sa v októbri uskutoční vedecká konferencia.