Aktuality

95 ROKOV OD ZAČATIA VÝUČBY NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UK19. 10. 2016

24. októbra 1921 začalo na Filozofickej fakulte UK študovať prvých 30 riadnych študentov.

14. DALAJLÁMA NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO16. 10. 2016

Tändzin Gjamccho sa v nedeľu 16. 10. 2016 v Moyzesovej sieni našej fakulty stretol so zástupcami akademickej obce UK.

YOUNG GUNS NA FIF UK06. 10. 2016

Prezentácia projektu Young Guns ponúkajúceho inšpiráciu a ponuky možností, ako si nájsť zamestnanie a aj možností štúdia v USA so štipendijnými programom...

ŠTUDENTSKÝ SENÁT K ANKETE05. 10. 2016

Vyjadrenie podpredsedu Študentskej časti Akademického senátu FiF UK k ankete za letný semester 2015/2016.

Semestrálne pobyty na mimoeurópskych univerzitách 2017-18 –...04. 10. 2016

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK informuje, že je otvorená výzva na predkladanie prihlášok na pobyty na mimoeurópskych partnerských univerzitách.

Ľudia na úteku - vernisáž výstavy fotografií04. 10. 2016

6. októbra 2016 (štvrtok) o 10.00 hod., historická budova Univerzity Komenského v Bratislave, foyer, Šafárikovo námestie 6

Jozef Bátora: Krízy a diferencovaná integrácia EÚ – tri...04. 10. 2016

Lectiones magistrales, streda 19. 10. o 16,15 v miestnosti G236 v budove FiF UK na Gondovej ulici.

Univerzitná kvapka krvi 201629. 09. 2016

7. - 10. novembra 2016 (pondelok - štvrtok), 14. - 16. novembra 2016 (pondelok - streda) fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Martin

International and Erasmus+ Day na UK29. 09. 2016

Navštívte 12.10.2016 medzi 12.00 a 18.00 International and Erasmus+ day v UPeCe na Mlynoch.

Hispanoamerická literatúra na Slovensku28. 09. 2016

Optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr.