Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

ŠTUDENTSKÉ VOĽBY NA FIF UK20. 09. 2016

12. 10. majú študentky a študenti možnosť zvoliť si svojich zástupcov do študentskej časti Akademického senátu FiF UK a do Študentskej rady vysokých škôl. Ešte...

KONFERENCIA O DEJINÁCH FIF UK14. 09. 2016

Pri príležitosti 95. výročia fakulty sa 24. a 25. 10. 2016 uskutoční vedecká konferencia „95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave –...

Evening courses of Slovak language13. 09. 2016

Studia Academica Slovaca - The Centre for Slovak as a Foreign Language at the Faculty of Arts, Comenius University, opens Course of Slovak language for...

Konferencia Formy a premeny diplomatickej produkcie v...13. 09. 2016

Katedra archívnictva a pomocných vied historických FiF UK spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 28. 9. 2016

Národný štipendijný program SR – otvorené prihlasovanie13. 09. 2016

V rámci Národného štipendijného programu SR bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty

V PIATOK 16. 9. MÁME ZATVORENÉ12. 09. 2016

Vzhľadom na bezpečnostné a dopravné obmedzenia súvisiace s piatkovým neformálnym zasadnutím 27 hláv štátov EÚ v Bratislave, bude budova FiF UK na Gondovej dňa...

Kurz arabského jazyka pre verejnosť09. 09. 2016

Katedra klasickej semitskej filológie otvára kurz arabského jazyka pre verejnosť

Katedra jazykov vypisuje termín na získanie certifikátu...08. 09. 2016

Medzinárodný vzdelávací a certifikačný program UNIcert® III je jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe,

Challenge Extremism s FiF UK!05. 09. 2016

Prihlás sa nový predmet na FiF UK a kampaňuj proti extrémizmu

Kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť04. 09. 2016

Katedra romanistiky opäť otvára kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť