Aktuality

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - 1. 6. 2017 O 17,3025. 05. 2017

Prezentácia zborníka štúdií venovaného významnému slovenskému arabistovi, profesorovi Jánovi Paulinymu, pôsobiacemu na FiF UK.

RITUALS IN BULGARIA23. 05. 2017

Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pripravili prednášku o rituáloch v Bulharsku: doc. Dr. Vihra Baeva, 29. máj 2017 od 13:00 v miestnosti G366 na Gondovej.

APVV podporila štyri nové projekty riešiteľov z...23. 05. 2017

Výskumné pracoviská Filozofickej fakulty začnú v r. 2017 riešiť štyri nové projekty, podporené Agentúrou pre výskum a vývoj v rámci Všeobecnej výzvy 2016.

PREDNÁŠKA O TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNE - 26. 5. 2017 O 17,0022. 05. 2017

Konfuciov inštitút pri UK pozýva na prednášku Dr. Qiu Changlonga "Späť k prírode - ako chápať základné charakteristické črty čínskej medicíny. Prirodzený a...

Resonate et plaudite22. 05. 2017

Hudba v Bratislave v 17. storočí, 26.5.2017 o 19.00 hodine.

ŠTUDENTSKÁ ANKETA ZA LS 2016/201722. 05. 2017

Nájdite si čas a vyplňte anketu, Váš názor na vyučovanie a fungovanie fakulty nás zaujíma.

Doplňujúce voľby do Akademického senátu FiF UK18. 05. 2017

Aktualizácia k vyhláseniu doplňujúcich volieb.

UMENIE VO VEREJNOM PRIESTORE16. 05. 2017

Seminár Katedry kulturológie FiF UK vo štvrtok 25. mája od 9,00 v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA MESTO A JEHO HISTORICKÁ KRAJINA12. 05. 2017

Katedra archívnictva a pomocných vied historický FiF UK spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu Mesto a jeho historická krajina v stredu 28. júna 2017....

MORÁLNOSŤ EUTANÁZIE12. 05. 2017

Workshop na tému vzťahu morálky a eutanázie pripravila Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK. 22. 5. (pondelok) 2017 o 13,00 v miestnosti G236 v hlavnej...