Aktuality

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - 9. 3. O 16,00 V G23603. 03. 2016

Prezentácia monografie profesora Emila Višňovského - Richard Rorty a zrkadlo filozofie

LINGUAMARKET 2016 - 16. 3. od 10,00 do 14,0002. 03. 2016

Stretnutie so zástupcami prekladateľských agentúr a jazykových škôl v Moyzesovej sieni

KONFERENCIA O DEJINÁCH FIF UK01. 03. 2016

Pri príležitosti 95. výročia fakulty sa v októbri uskutoční vedecká konferencia.

LECTIONES MAGISTRALES O ISLÁME V ČÍNE01. 03. 2016

Streda 16. 3. o 16,15 v G236 na Gondovej

Katedra muzikológie FiF UK partnerom v proJEKTE COURAGE29. 02. 2016

Kultúrna opozícia – pochopenie kultúrneho dedičstva odporu v bývalých socialistických krajinách: výskum podporený Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020

Transformácia procesu akreditácie – krok ku skvalitneniu...22. 02. 2016

Diskusia vo štvrtok 25. 2. o 16,00 na Gondovej 2, miestnosť G236.

Prezentácia publikácie TLMOČNÍK AKO REČNÍK – 18. 2. o 10,0018. 02. 2016

Katedra romanistiky a Katedra klasickej a semitskej filológie vás pozýva na prezentáciu novej knihy a diskusiu na tému príprava tlmočníkov a(a iných...

ČÍNSKY NOVÝ ROK OPICE NA FAKULTE17. 02. 2016

V utorok 23. februára o 11.00 hod. v Átriu informácie o tradičných oslavách a ukážky typického občerstvenia

Vyjadrenie dekana fakulty k začiatku semestra12. 02. 2016

Štrajk vysokoškolských pedagógov

Konferencia Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v...11. 02. 2016

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk v dňoch 11. a 12. 2. 2016 organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu