Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Semestrálne pobyty na mimoeurópskych univerzitách 2017-18 –...04. 10. 2016

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK informuje, že je otvorená výzva na predkladanie prihlášok na pobyty na mimoeurópskych partnerských univerzitách.

Ľudia na úteku - vernisáž výstavy fotografií04. 10. 2016

6. októbra 2016 (štvrtok) o 10.00 hod., historická budova Univerzity Komenského v Bratislave, foyer, Šafárikovo námestie 6

Jozef Bátora: Krízy a diferencovaná integrácia EÚ – tri...04. 10. 2016

Lectiones magistrales, streda 19. 10. o 16,15 v miestnosti G236 v budove FiF UK na Gondovej ulici.

Univerzitná kvapka krvi 201629. 09. 2016

7. - 10. novembra 2016 (pondelok - štvrtok), 14. - 16. novembra 2016 (pondelok - streda) fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Martin

International and Erasmus+ Day na UK29. 09. 2016

Navštívte 12.10.2016 medzi 12.00 a 18.00 International and Erasmus+ day v UPeCe na Mlynoch.

Hispanoamerická literatúra na Slovensku28. 09. 2016

Optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr.

Svätopluk I and the Feudal Monarchy27. 09. 2016

Some notes on the purposeful actualisation of the character of Svätopluk I (King of the Slaves) in European narratives.

SPOLOČNÁ KRAJINA - NOVÝ PROJEKT POLITOLÓGOV Z FIF UK27. 09. 2016

Cieľom projektu Spoločná krajina je šíriť hodnoty tolerancie, slobody a spravodlivosti medzi mladými ľuďmi sériou diskusií na stredných školách.

Kurz holandského jazyka pre verejnosť27. 09. 2016

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky otvára kurz holandského jazyka pre začiatočníkov.

UKRAJINA V POHYBE22. 09. 2016

Nová webová stránka projektu o Ukrajine, ktorý realizuje Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK vďaka podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku....