Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Zoznam prijatých uchádzačov na I. stupeň štúdia (Bc.)

Zoznam prijatých uchádzačov na I. stupeň štúdia (Bc.)

Zoznam je zverejnený v zmysle vnútorného predpisu UK 8/2015 a je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk.

Odporúčanie: Použite vyhľadávaciu funkciu Vášho prehliadača. Pri väčšine prehliadačov je to klávesová skratka Ctrl+F.

ID prihlasky popisStProgram skratka
279113 archeológia boAE
279214 archeológia boAE
279678 archeológia boAE
279867 archeológia boAE
280005 archeológia boAE
280599 archeológia boAE
281201 archeológia boAE
281515 archeológia boAE
281519 archeológia boAE
281590 archeológia boAE
281936 archeológia boAE
283177 archeológia boAE
283182 archeológia boAE
283223 archeológia boAE
283398 archeológia boAE
283451 archeológia boAE
283459 archeológia boAE
283813 archeológia boAE
283928 archeológia boAE
284016 archeológia boAE
284878 archeológia boAE
284927 archeológia boAE
284934 archeológia boAE
284940 archeológia boAE
285148 archeológia boAE
279304 andragogika boAG
279547 andragogika boAG
280417 andragogika boAG
281078 andragogika boAG
281950 andragogika boAG
282245 andragogika boAG
283611 andragogika boAG
283933 andragogika boAG
284181 andragogika boAG
284573 andragogika boAG
284913 andragogika boAG
279056 archívnictvo boAI
279857 archívnictvo boAI
280110 archívnictvo boAI
280198 archívnictvo boAI
281564 archívnictvo boAI
283264 archívnictvo boAI
283281 archívnictvo boAI
283362 archívnictvo boAI
283835 archívnictvo boAI
284208 archívnictvo boAI
285218 archívnictvo boAI
279306 dejiny umenia boDU
279570 dejiny umenia boDU
280197 dejiny umenia boDU
280594 dejiny umenia boDU
281068 dejiny umenia boDU
281475 dejiny umenia boDU
282385 dejiny umenia boDU
282682 dejiny umenia boDU
283061 dejiny umenia boDU
283203 dejiny umenia boDU
283306 dejiny umenia boDU
283316 dejiny umenia boDU
283370 dejiny umenia boDU
283420 dejiny umenia boDU
283427 dejiny umenia boDU
283991 dejiny umenia boDU
284095 dejiny umenia boDU
284463 dejiny umenia boDU
284941 dejiny umenia boDU
284950 dejiny umenia boDU
282312 dejiny umenia – história boDUHI
282688 dejiny umenia – história boDUHI
283152 dejiny umenia – história boDUHI
283377 dejiny umenia – história boDUHI
283571 dejiny umenia – história boDUHI
283766 dejiny umenia – história boDUHI
280518 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
281193 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
281478 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
281931 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
282311 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
282429 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
282740 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
282742 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
283384 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
283400 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
283418 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
283614 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
283701 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
283837 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
283853 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
284101 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
284343 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
284529 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
284551 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
284796 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
284894 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
286093 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
286621 maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax boED
279035 estetika boES
279540 estetika boES
279646 estetika boES
279840 estetika boES
279862 estetika boES
280033 estetika boES
280173 estetika boES
280189 estetika boES
280642 estetika boES
281082 estetika boES
282164 estetika boES
282569 estetika boES
282625 estetika boES
282732 estetika boES
282745 estetika boES
283155 estetika boES
283232 estetika boES
283561 estetika boES
283581 estetika boES
283628 estetika boES
283763 estetika boES
283967 estetika boES
284419 estetika boES
284520 estetika boES
284745 estetika boES
284760 estetika boES
284905 estetika boES
281964 etnológia – filozofia boETFI
282744 etnológia – filozofia boETFI
284717 etnológia – filozofia boETFI
281536 etnológia – história boETHI
283108 etnológia – história boETHI
284944 etnológia – história boETHI
283659 etnológia – muzikológia boETML
284170 etnológia – muzikológia boETML
284719 etnológia – muzikológia boETML
284889 etnológia – muzikológia boETML
284949 etnológia – muzikológia boETML
283422 etnológia – muzeológia boETMU
283675 etnológia – muzeológia boETMU
289252 etnológia – muzeológia boETMU
284038 etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na slovinský jazyk) boETSVsl
285287 etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na srbský jazyk) boETSVsr
285294 etnológia – slovanské štúdiá (so zameraním na srbský jazyk) boETSVsr
279541 filozofia boFI
280109 filozofia boFI
281085 filozofia boFI
282021 filozofia boFI
282181 filozofia boFI
283215 filozofia boFI
283283 filozofia boFI
283289 filozofia boFI
283689 filozofia boFI
284008 filozofia boFI
284107 filozofia boFI
284397 filozofia boFI
284578 filozofia boFI
284590 filozofia boFI
284695 filozofia boFI
284788 filozofia boFI
288173 filozofia boFI
280480 filozofia – história boFIHI
283371 filozofia – história boFIHI
286880 filozofia – história boFIHI
286901 filozofia – história boFIHI
279001 filozofia – sociológia boFISO
279110 filozofia – sociológia boFISO
283058 filozofia – sociológia boFISO
283250 filozofia – sociológia boFISO
283454 filozofia – sociológia boFISO
284183 filozofia – sociológia boFISO
278898 história boHI
278950 história boHI
279057 história boHI
279596 história boHI
279673 história boHI
279864 história boHI
280003 história boHI
280004 história boHI
280183 história boHI
280447 história boHI
280607 história boHI
280643 história boHI
280901 história boHI
281033 história boHI
281882 história boHI
282189 história boHI
282553 história boHI
282667 história boHI
282699 história boHI
282711 história boHI
283080 história boHI
283335 história boHI
283353 história boHI
283374 história boHI
283386 história boHI
283444 história boHI
283453 história boHI
283462 história boHI
283544 história boHI
283734 história boHI
283781 história boHI
283881 história boHI
284064 história boHI
284139 história boHI
284210 história boHI
284740 história boHI
284743 história boHI
284801 história boHI
284851 história boHI
285141 história boHI
285234 história boHI
286605 história boHI
287987 história boHI
284099 história – informačné štúdiá boHIIS
284858 história – informačné štúdiá boHIIS
284908 história – informačné štúdiá boHIIS
284531 história – muzikológia boHIML
284720 história – muzikológia boHIML
281436 história – muzeológia boHIMU
284614 história – religionistika boHIRE
284772 história – slovanské štúdiá (so zameraním na bulharský jazyk) boHISVbu
283336 história – slovanské štúdiá (so zameraním na chorvátsky jazyk) boHISVch
278920 informačné štúdiá boIS
280030 informačné štúdiá boIS
280032 informačné štúdiá boIS
280693 informačné štúdiá boIS
280720 informačné štúdiá boIS
280845 informačné štúdiá boIS
280848 informačné štúdiá boIS
281028 informačné štúdiá boIS
281039 informačné štúdiá boIS
281070 informačné štúdiá boIS
281264 informačné štúdiá boIS
281554 informačné štúdiá boIS
281966 informačné štúdiá boIS
282168 informačné štúdiá boIS
282187 informačné štúdiá boIS
282426 informačné štúdiá boIS
282427 informačné štúdiá boIS
283024 informačné štúdiá boIS
283027 informačné štúdiá boIS
283246 informačné štúdiá boIS
283302 informačné štúdiá boIS
283892 informačné štúdiá boIS
283962 informačné štúdiá boIS
284135 informačné štúdiá boIS
284516 informačné štúdiá boIS
284575 informačné štúdiá boIS
284769 informačné štúdiá boIS
284873 informačné štúdiá boIS
285157 informačné štúdiá boIS
285228 informačné štúdiá boIS
284120 informačné štúdiá – muzeológia boISMU
281552 klasické jazyky boKJ
284895 klasické jazyky boKJ
284921 klasické jazyky boKJ
280163 kulturológia boKU
281363 kulturológia boKU
281485 kulturológia boKU
281587 kulturológia boKU
281906 kulturológia boKU
282289 kulturológia boKU
282315 kulturológia boKU
282323 kulturológia boKU
282540 kulturológia boKU
282582 kulturológia boKU
283243 kulturológia boKU
283279 kulturológia boKU
283326 kulturológia boKU
283436 kulturológia boKU
283461 kulturológia boKU
283842 kulturológia boKU
283907 kulturológia boKU
284076 kulturológia boKU
284130 kulturológia boKU
284217 kulturológia boKU
284409 kulturológia boKU
284716 kulturológia boKU
286060 kulturológia boKU
278951 marketingová komunikácia boMK
279002 marketingová komunikácia boMK
280516 marketingová komunikácia boMK
280604 marketingová komunikácia boMK
280611 marketingová komunikácia boMK
280727 marketingová komunikácia boMK
280776 marketingová komunikácia boMK
281022 marketingová komunikácia boMK
281036 marketingová komunikácia boMK
281067 marketingová komunikácia boMK
281156 marketingová komunikácia boMK
281879 marketingová komunikácia boMK
281934 marketingová komunikácia boMK
281960 marketingová komunikácia boMK
282519 marketingová komunikácia boMK
282639 marketingová komunikácia boMK
282733 marketingová komunikácia boMK
283610 marketingová komunikácia boMK
283652 marketingová komunikácia boMK
283828 marketingová komunikácia boMK
284013 marketingová komunikácia boMK
284072 marketingová komunikácia boMK
284079 marketingová komunikácia boMK
284417 marketingová komunikácia boMK
284447 marketingová komunikácia boMK
284702 marketingová komunikácia boMK
284758 marketingová komunikácia boMK
284844 marketingová komunikácia boMK
285256 marketingová komunikácia boMK
286598 marketingová komunikácia boMK
279855 muzikológia boML
280166 muzikológia boML
282518 muzikológia boML
283186 muzikológia boML
283286 muzikológia boML
283556 muzikológia boML
284047 muzikológia boML
284370 muzikológia boML
284452 muzikológia boML
284797 muzikológia boML
279296 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
280646 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
281154 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
282698 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
283062 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
283378 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
283677 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
283683 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
283762 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
283911 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
284027 muzeológia a kultúrne dedičstvo boMU
282658 pedagogika boPE
283065 pedagogika boPE
283446 pedagogika boPE
283846 pedagogika boPE
284425 pedagogika boPE
279117 politológia boPO
279164 politológia boPO
279219 politológia boPO
279363 politológia boPO
280107 politológia boPO
280400 politológia boPO
280633 politológia boPO
280777 politológia boPO
280837 politológia boPO
281184 politológia boPO
281446 politológia boPO
281447 politológia boPO
281547 politológia boPO
281887 politológia boPO
282380 politológia boPO
282433 politológia boPO
282450 politológia boPO
282451 politológia boPO
282472 politológia boPO
282573 politológia boPO
282674 politológia boPO
282678 politológia boPO
282712 politológia boPO
283191 politológia boPO
283220 politológia boPO
283231 politológia boPO
283238 politológia boPO
283356 politológia boPO
283382 politológia boPO
283414 politológia boPO
283699 politológia boPO
283715 politológia boPO
283924 politológia boPO
284114 politológia boPO
284172 politológia boPO
284563 politológia boPO
284661 politológia boPO
284730 politológia boPO
284741 politológia boPO
284847 politológia boPO
284924 politológia boPO
285192 politológia boPO
285196 politológia boPO
286445 politológia boPO
286898 politológia boPO
279003 psychológia boPS
279058 psychológia boPS
279088 psychológia boPS
279115 psychológia boPS
279119 psychológia boPS
279162 psychológia boPS
279220 psychológia boPS
279510 psychológia boPS
279543 psychológia boPS
279576 psychológia boPS
279592 psychológia boPS
279593 psychológia boPS
279621 psychológia boPS
279858 psychológia boPS
280031 psychológia boPS
280165 psychológia boPS
280175 psychológia boPS
280501 psychológia boPS
280521 psychológia boPS
280595 psychológia boPS
280610 psychológia boPS
280616 psychológia boPS
280696 psychológia boPS
280700 psychológia boPS
280709 psychológia boPS
280773 psychológia boPS
280895 psychológia boPS
280944 psychológia boPS
281045 psychológia boPS
281046 psychológia boPS
281062 psychológia boPS
281088 psychológia boPS
281187 psychológia boPS
281188 psychológia boPS
281195 psychológia boPS
281440 psychológia boPS
281445 psychológia boPS
281506 psychológia boPS
281544 psychológia boPS
281549 psychológia boPS
281558 psychológia boPS
281574 psychológia boPS
281579 psychológia boPS
281869 psychológia boPS
281959 psychológia boPS
282199 psychológia boPS
282200 psychológia boPS
282360 psychológia boPS
282366 psychológia boPS
282421 psychológia boPS
282448 psychológia boPS
282463 psychológia boPS
282499 psychológia boPS
282587 psychológia boPS
282608 psychológia boPS
282623 psychológia boPS
282650 psychológia boPS
282679 psychológia boPS
282700 psychológia boPS
282707 psychológia boPS
282713 psychológia boPS
282722 psychológia boPS
282730 psychológia boPS
282734 psychológia boPS
283063 psychológia boPS
283081 psychológia boPS
283116 psychológia boPS
283206 psychológia boPS
283251 psychológia boPS
283294 psychológia boPS
283407 psychológia boPS
283415 psychológia boPS
283440 psychológia boPS
283452 psychológia boPS
283602 psychológia boPS
283692 psychológia boPS
283732 psychológia boPS
283768 psychológia boPS
283807 psychológia boPS
283864 psychológia boPS
283876 psychológia boPS
284006 psychológia boPS
284030 psychológia boPS
284074 psychológia boPS
284088 psychológia boPS
284133 psychológia boPS
284142 psychológia boPS
284176 psychológia boPS
284382 psychológia boPS
284536 psychológia boPS
284539 psychológia boPS
284581 psychológia boPS
284665 psychológia boPS
284750 psychológia boPS
284761 psychológia boPS
284880 psychológia boPS
284928 psychológia boPS
284938 psychológia boPS
284948 psychológia boPS
285136 psychológia boPS
285155 psychológia boPS
285160 psychológia boPS
285170 psychológia boPS
285233 psychológia boPS
286364 psychológia boPS
286380 psychológia boPS
286724 psychológia boPS
281190 religionistika boRE
282513 religionistika boRE
283760 religionistika boRE
283858 religionistika boRE
284124 religionistika boRE
284891 religionistika boRE
285150 religionistika boRE
285152 religionistika boRE
278913 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
279004 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
279868 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
280191 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
280440 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
280711 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
281392 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
281604 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
282194 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
282256 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
282397 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
282502 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
282509 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
282585 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
282635 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
282660 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
282687 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
282697 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
283072 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
283197 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
283257 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
283333 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
283342 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
283582 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
283596 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
283684 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
283685 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
283709 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
283798 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
284211 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
284307 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
288001 ruské a východoeurópske štúdiá boRV
279140 slovakistické štúdiá boSC
279221 slovakistické štúdiá boSC
281083 slovakistické štúdiá boSC
281873 slovakistické štúdiá boSC
281900 slovakistické štúdiá boSC
282527 slovakistické štúdiá boSC
283015 slovakistické štúdiá boSC
278953 stredoeurópske štúdiá boSE
279642 stredoeurópske štúdiá boSE
279893 stredoeurópske štúdiá boSE
280443 stredoeurópske štúdiá boSE
280488 stredoeurópske štúdiá boSE
280713 stredoeurópske štúdiá boSE
281158 stredoeurópske štúdiá boSE
281370 stredoeurópske štúdiá boSE
282368 stredoeurópske štúdiá boSE
282475 stredoeurópske štúdiá boSE
282560 stredoeurópske štúdiá boSE
282613 stredoeurópske štúdiá boSE
282648 stredoeurópske štúdiá boSE
282654 stredoeurópske štúdiá boSE
282992 stredoeurópske štúdiá boSE
283159 stredoeurópske štúdiá boSE
283390 stredoeurópske štúdiá boSE
283399 stredoeurópske štúdiá boSE
283599 stredoeurópske štúdiá boSE
283922 stredoeurópske štúdiá boSE
284062 stredoeurópske štúdiá boSE
284125 stredoeurópske štúdiá boSE
284553 stredoeurópske štúdiá boSE
284704 stredoeurópske štúdiá boSE
284763 stredoeurópske štúdiá boSE
284882 stredoeurópske štúdiá boSE
284893 stredoeurópske štúdiá boSE
284902 stredoeurópske štúdiá boSE
284955 stredoeurópske štúdiá boSE
286080 stredoeurópske štúdiá boSE
286927 stredoeurópske štúdiá boSE
280591 slovenský jazyk a literatúra boSL
281395 slovenský jazyk a literatúra boSL
281491 slovenský jazyk a literatúra boSL
281521 slovenský jazyk a literatúra boSL
283012 slovenský jazyk a literatúra boSL
283351 slovenský jazyk a literatúra boSL
283373 slovenský jazyk a literatúra boSL
283456 slovenský jazyk a literatúra boSL
284265 slovenský jazyk a literatúra boSL
284540 slovenský jazyk a literatúra boSL
284861 slovenský jazyk a literatúra boSL
279157 sociológia boSO
279297 sociológia boSO
280504 sociológia boSO
281043 sociológia boSO
281372 sociológia boSO
281561 sociológia boSO
281911 sociológia boSO
281941 sociológia boSO
282173 sociológia boSO
282414 sociológia boSO
282686 sociológia boSO
282731 sociológia boSO
282738 sociológia boSO
283214 sociológia boSO
283372 sociológia boSO
283401 sociológia boSO
283403 sociológia boSO
283448 sociológia boSO
283752 sociológia boSO
283777 sociológia boSO
283894 sociológia boSO
283896 sociológia boSO
283899 sociológia boSO
283912 sociológia boSO
284094 sociológia boSO
284336 sociológia boSO
284472 sociológia boSO
284518 sociológia boSO
284709 sociológia boSO
284825 sociológia boSO
284839 sociológia boSO
284909 sociológia boSO
287944 sociológia boSO
279239 slovanské štúdiá boSV
279990 slovanské štúdiá boSV
280515 slovanské štúdiá boSV
281464 slovanské štúdiá boSV
282166 slovanské štúdiá boSV
282718 slovanské štúdiá boSV
284178 slovanské štúdiá boSV
284935 slovanské štúdiá boSV
279109 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
279869 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
279993 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
280174 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
280201 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
280439 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
280597 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
280645 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
280775 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
281151 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
281541 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
281885 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
282198 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
282364 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
282384 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
282431 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
282661 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
282672 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
283041 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
283060 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
283093 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
283098 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
283111 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
283792 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
283966 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
284115 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
284460 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
284687 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
284721 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
284768 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
284886 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
285131 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
286878 východoázijské jazyky a kultúry boVAC
279511 žurnalistika boZU
279625 žurnalistika boZU
279992 žurnalistika boZU
279996 žurnalistika boZU
280021 žurnalistika boZU
280409 žurnalistika boZU
280590 žurnalistika boZU
280603 žurnalistika boZU
280617 žurnalistika boZU
280621 žurnalistika boZU
280897 žurnalistika boZU
280905 žurnalistika boZU
280907 žurnalistika boZU
281042 žurnalistika boZU
281077 žurnalistika boZU
281142 žurnalistika boZU
281155 žurnalistika boZU
281382 žurnalistika boZU
281385 žurnalistika boZU
281393 žurnalistika boZU
281459 žurnalistika boZU
281472 žurnalistika boZU
281551 žurnalistika boZU
281595 žurnalistika boZU
282179 žurnalistika boZU
282270 žurnalistika boZU
282272 žurnalistika boZU
282277 žurnalistika boZU
282361 žurnalistika boZU
282647 žurnalistika boZU
282665 žurnalistika boZU
282714 žurnalistika boZU
282746 žurnalistika boZU
283007 žurnalistika boZU
283287 žurnalistika boZU
283290 žurnalistika boZU
283339 žurnalistika boZU
283770 žurnalistika boZU
283844 žurnalistika boZU
283873 žurnalistika boZU
283932 žurnalistika boZU
283985 žurnalistika boZU
284068 žurnalistika boZU
284081 žurnalistika boZU
284106 žurnalistika boZU
284116 žurnalistika boZU
284349 žurnalistika boZU
284374 žurnalistika boZU
284414 žurnalistika boZU
284444 žurnalistika boZU
284458 žurnalistika boZU
284748 žurnalistika boZU
284813 žurnalistika boZU
284883 žurnalistika boZU
284942 žurnalistika boZU
284943 žurnalistika boZU
279544 anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra bpANBU
282197 anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra bpANBU
283588 anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra bpANBU
279675 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
281144 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
281588 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
282750 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
283255 anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra bpANFR
279000 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
279305 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
280449 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
280586 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
281369 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
282696 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
283595 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
284065 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
284446 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
284522 anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpANHO
279865 anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpANCH
281038 anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpANCH
281128 anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpANCH
282294 anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpANCH
282986 anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpANCH
278935 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
279222 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
279257 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
279846 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
280450 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
281044 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
281050 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
281498 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
281872 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
282387 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
282389 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
282643 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
283037 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
283120 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
283227 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
283259 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
283325 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
283455 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
283681 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
283849 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
284089 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
286384 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
287109 anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpANNE
279998 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
281135 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
281150 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
281784 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
282398 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
282591 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
283094 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
283739 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
283945 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
284837 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
286902 anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpANRU
279645 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
281064 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
281137 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
281386 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
281537 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
282391 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
282402 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
282546 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
283057 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
283119 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
283270 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
283388 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
283426 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
283686 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
284025 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
286063 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
286067 anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpANSK
279677 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
280001 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
280451 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
280828 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
282180 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
282439 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
283048 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
283082 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
283637 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
284910 anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpANSP
279120 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
279393 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
281592 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
281894 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
282308 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
283066 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
283280 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
283449 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
284146 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
286896 anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpANTA
280826 bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpBURU
283379 bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpBURU
283623 bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpBURU
284603 bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpBURU
288373 bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpBURU
282284 bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpBUSK
283438 bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpBUSK
279161 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
280195 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
280839 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
281387 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
282424 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
282589 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
284726 francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra bpFRHO
284051 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpFRNE
279141 francúzsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpFRRU
283698 francúzsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpFRRU
284069 francúzsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpFRRU
279238 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpFRSK
280718 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpFRSK
281383 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpFRSK
288140 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpFRSK
280123 holandský jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpHOCH
280196 holandský jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpHOCH
281063 holandský jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpHOCH
282727 holandský jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúra bpHOCH
279212 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
279581 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
280438 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
280909 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
281396 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
281471 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
282383 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
283608 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
283696 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
284010 holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpHONE
282377 chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpCHNE
283050 chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpCHNE
283787 chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpCHNE
284766 chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra bpCHNE
279112 chorvátsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpCHSK
279860 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
281454 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
281889 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
281923 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
282691 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
283718 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
283826 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
287990 maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpMASK
281148 nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpNERU
281892 nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpNERU
282523 nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpNERU
283297 nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpNERU
284593 nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra bpNERU
278936 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
279114 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
279163 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
281505 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
283298 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
284118 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
284701 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
285399 nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpNESK
284828 nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpNESP
281576 rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpRMSP
283330 rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpRMSP
279223 rumunský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpRMTA
282399 rumunský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpRMTA
282736 rumunský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpRMTA
283937 rumunský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpRMTA
281394 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
281439 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
283810 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
284816 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
284857 ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra bpRUSK
283315 slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpSKSP
284533 slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra bpSKSP
280904 španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSPTA
281059 španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSPTA
281065 španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSPTA
281426 španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSPTA
283593 španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSPTA
283970 španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra bpSPTA
280187 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
282376 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
283183 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
283900 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
285127 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
285236 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie buANFI
279338 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
280170 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
280188 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
281194 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
282413 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
282503 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
282506 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
282669 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
283442 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
283670 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
283704 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
284033 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
284699 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
284806 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
284807 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
284923 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie buANHI
279991 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
279999 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
280193 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
281025 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
282375 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
283121 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
283437 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry buANMA
279861 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
280596 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
283969 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
284075 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
284842 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
284875 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry buANNE
279545 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
280495 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
280582 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
280614 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
280838 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
280850 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
281197 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
281867 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
282160 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
282631 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
283260 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
283381 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
283421 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
284212 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
284926 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
286800 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buANSL
282264 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
282549 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
282720 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
283308 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
283916 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
284092 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
284182 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
284725 učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry buBISL
280608 učiteľstvo filozofie a histórie buFIHI
283055 učiteľstvo filozofie a histórie buFIHI
283247 učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúry buFIMA
279138 učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry buFISL
279225 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
281545 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
281883 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
281886 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
282716 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
283750 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
284180 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
284835 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
284922 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
285187 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
286383 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
286659 učiteľstvo geografie a histórie buGEHI
279674 učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry buGESL
280601 učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry buGESL
282751 učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry buGESL
283387 učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry buGESL
282749 učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry buHIMA
280022 učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry buHINE
283319 učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry buHINE
279218 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
280698 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
281041 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
281107 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
281493 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
281871 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
282638 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
283089 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
283767 učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry buHISL
282393 učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry buCHSL
281550 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buMASL
283428 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buMASL
284169 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buMASL
279659 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buNESL
283789 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buNESL
285158 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry buNESL