Kontakt

Ing. Andrea Ligačová
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie
E-mail: andrea.ligacovauniba.sk
Telefón: + 421 2  9013 2123
Miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Osobné konzultácie a odovzdávanie dokumentácie potrebnej k habilitačným a inauguračným konaniam sú možné každý pracovný deň v čase od 9:00 do 12:00 h v kancelárii G115/a, prípadne v inom čase po predchádzajúcej dohode prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.