Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Bc. Tatiana Zaťková
habilitačné a inauguračné konania, vedecká rada
e-mail: tatiana.zatkovauniba.sk
tel.: +421 2 59339235
miestnosť: 114b (budova na Gondovej, 1. poschodie)