Kontakt

Oľga Bárdyová, MBA
habilitačné a inauguračné konania, vedecká rada
e-mail: olga.bardyovauniba.sk
Telefón: +421 2 903 2124
Miestnosť: G115/a (Gondova, 1. poschodie)

Vzhľadom na mimoriadne protipandemické opatrenia sú úradné hodiny oddelenia Habilitačných a inauguračných konaní a vedeckej rady od 26. 10. až do odvolania upravené nasledovne:

  1. V utorok a štvrtok v čase od 9.00 do 13.00 h budú v kancelárii G115/a možné osobné konzultácie a odovzdávanie dokumentácie potrebnej k habilitačným a inauguračným konaniam\
  2. Konzultácie k habilitačným a inauguračným konaniam budú realizované prostredníctvom MS Teams (prípadne e-mailom) počas obvyklých úradných hodín.
  3. Činnosti, ktoré si vyžadujú fyzické doručovanie, budeme vybavovať na základe predchádzajúcej dohody prostredníctvom e-mailu či MS Teams.