Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 25. apríla 2019 sa pred Vedeckou radou FiF UK v miestnosti 236 (I. poschodie budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 v Bratislave) uskutoční:

o 9.00 h habilitačná prednáška Mgr. Pavla Štubňu , PhD., pracovníka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo

Názov habilitačnej práce: Základy simultánneho tlmočenia

Téma habilitačnej prednášky: Prieniky psychologických a tlmočníckych výskumov- implementácia teoretických poznatkov do tlmočníckej praxe