Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 31. januára 2019 sa pred Vedeckou radou FiF UK v miestnosti 236 (I. poschodie budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 v Bratislave) uskutoční:

o 9.00 h inauguračná prednáška doc. PhDr. Márie Dobríkovej, CSc., pracovníčky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci študijného odboru slovanské jazyky a literatúry.

Téma inauguračnej prednášky: Reflexia hudobného konceptu v slovanskom jazykovom obraze sveta