Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 15. júna 2022 sa pred Vedeckou radou FiF UK uskutoční online


o 9,00 h
habilitačná prednáška Mgr. Ivana Lacka, PhD., pracovníka Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v študijnom odbore 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.

Názov habilitačnej práce: „Prekrásny post-svet: posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach“

Téma habilitačnej prednášky: „Stereotypizácia alebo skutočný ľudský potenciál? Zobrazenie ženských posthumánnych postáv v literatúre a filme“


o 11,30 h habilitačná prednáška Mgr. Pavla Švedu, PhD., pracovníka Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v študijnom odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Názov habilitačnej práce: „Tlmočenie v teórii a praxi“

Téma habilitačnej prednášky: „Kompetenčný profil tlmočníka v kontexte globálnych trendov a lokálnych požiadaviek“

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 16. júna 2022 sa pred Vedeckou radou FiF UK uskutoční online


o 9,00 h habilitačná prednáška Mgr. Romana Džambazoviča, PhD., pracovníka Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v študijnom odbore 3.1.1 sociológia.

Názov habilitačnej práce: „Dospievanie na Slovensku. Prechod do dospelosti zo sociologickej perspektívy“

Téma habilitačnej prednášky: „Charakteristiky prechodu do dospelosti z generačného pohľadu“


o 11,30 h habilitačná prednáška Mgr. Daniela Gerberyho, PhD., pracovníka Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v študijnom odbore 3.1.1 sociológia.

Názov habilitačnej práce: „Podoby práce: sociologický pohľad“

Téma habilitačnej prednášky: „Keď práca nestačí – podoby pracujúcej chudoby“