Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 27. mája 2021  sa pred Vedeckou radou FiF UK uskutoční online

 

o 9.00 h habilitačná prednáška Mgr. et Mgr. Marcely Andokovej,M.A., PhD., pracovníčky Katedry klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v študijnom odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.

Názov habilitačnej práce: Čierna som, a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1,5.

Téma habilitačnej prednášky: „Imitatio antických vzorov ako súčasť persuazívnej zložky v Ambrózovom diele De officiis“.

 

o 11.00 h habilitačná prednáška PhDr. Michala Hajdúka, PhD., pracovníka Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v študijnom odbore psychológia.

Názov habilitačnej práce: Paranoja – od psychopatológie po neurobiológiu

Téma habilitačnej prednášky: „Hypotéza sociálneho mozgu a psychopatológia“.Habilitačné prednášky sú verejne prístupné. V prípade záujmu sa pripojte k hovoru v MS Teams.