Študent/ka


<output>

Živé prenosy z online štátnych skúšok

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

<output>

Živé prenosy z online štátnych skúšok

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

</output>

 

</output>

<output>

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.

</output>

ÚRADNÉ HODINY ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA

pondelok: 09:00 – 12:00
utorok: 09:00 – 12:00
streda: 09:00 – 12:00
štvrtok: 09:00 – 12:00
piatok: 09:00 – 12:00

Postup pri vybavovaní študijných záležitostí

1. Kontaktnou osobou pre každého študenta je študijná referentka (podľa priezviska), zoznam nižšie.

2. Prosíme Vás kontaktovať študijnú referentku osobne, mailom, len v súrnych prípadoch telefonicky počas stránkových hodín.

3. Študijné záležitosti nevybavuje priamo vedúci študijného oddelenia ani prodekanka; sú riešené zásadne cez študijnú referentku.

4. V prípade dovolenky Vašej študijnej referentky sa obráťte na zastupujúcu referentku uvedenú v automatickej mailovej odpovedi alebo na fif.souniba.sk

 

KONTAKTNÉ OSOBY

Študijné referentky

Zuzana Pallayová
referentka
e-mail: zuzana.pallayovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131132
miestnosť: 128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: A - G


Ing. Zuzana Hlúbiková
referentka
e-mail: zuzana.hlubikovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131325
miestnosť: 128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: H - L


Bc. Zuzana Daňková
referentka
e-mail: zuzana.dankovafphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 90131315
miestnosť: 129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: M - R


Andrea Reffeková
referentka
e-mail: andrea.reffekovauniba.sk
tel.: + 421 2 90131320
miestnosť: 129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: študenti, ktorých mená začínajú na: S - Ž


Ďalšie kontaktné osoby

Dano Madarás

vedúci študijného oddelenia
e-mail: dano.madarasuniba.sk
tel.: + 421 2 90131324
miestnosť: 131 (budova na Gondovej, 1. poschodie)


Matúš Hajdúch
referent
e-mail: matus.hajduchuniba.sk
tel.: + 421 2 90131312
miestnosť: 130 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: referát pre kreditový systém štúdia, školné. Lokálny správca akademického informačného systému


PhDr. Martin Čičilla
referent
e-mail: martin.cicillauniba.sk
tel.: + 421 2 90131310
miestnosť: 147/b (budova na Gondovej, 1. poschodie)
poznámka: štipendiá (okrem doktorandov), študentské pôžičky, ubytovanie študentov, ubytovanie zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium, špecializačné štúdium klinickej psychológie


doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
e-mail: lucia.lichnerovauniba.sk
tel.: +421 2 90132117 
miestnosť: 138 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok 10:00 – 12:00