Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby kandidáta na funkciu dekana FiF UK - pondelok 26. 11. 2018

Akademický senát vyhlásil voľby kandidáta na dekana FiF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023. Na základe zápisnice volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FiF UK je jediným nominovaným kandidátom prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD., z Katedry východoázijských štúdií FiF UK.

Volebné zasadnutie AS FiF UK, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na dekana FiF UK, sa bude konať v pondelok 26. novembra 2018 o 13:30 v miestnosti G236 v hlavnej budove FiF UK na Gondovej ulici č. 2.

Predstavenia kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana FiF UK sa uskutoční na zhromaždení členov akademickej obce FiF UK v pondelok 26. novembra 2018 v čase od 10:00 do 11:00 v miestnosti G127 v hlavnej budove FiF UK na Gondovej ulici č. 2.

Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľbu dekana FiF UK

Programové tézy kandidáta na funkciu dekana

Životopis kandidáta na funkciu dekana